Publisert: 3. mars 2020

– Bioteknologi vil påvirke fremtiden for enkeltpersoner og samfunn, både nasjonalt og globalt, sier Petter Frost, Bioteknologirådets nye direktør.

Molekylærbiologen kommer fra stillingen som administrerende direktør i MSD Animal Health Innovation AS, et forsknings- og utviklingsselskap i det amerikanske legemiddelkonsernet MSD. 14. september starter han i jobben som direktør – et råd han kjenner også fra innsiden som rådsmedlem i perioden 2014-2019.

– Tiden i Bioteknologirådet bidro til at jeg utviklet en større bredde i ulike spørsmål om bioteknologi. I rådet sitter det medlemmer med helt ulike utdanninger enn deg selv som utfordrer synspunktene dine. Den erfaringen tar jeg med meg inn i jobben som direktør.

Bioteknologi på mennesker, dyr og mikroorganismer

I tillegg trekker Frost fram praktisk erfaringen med ulike anvendelser av bioteknologi som én av sine viktigste erfaringer å ha i bagasjen som ny direktør.

– Bioteknologi er en rekke ulike teknologier som nødvendigvis forutsetter teknisk kunnskap. Jeg har jobbet praktisk og som leder i næringslivet og i det offentlige med problemstillinger relatert til både mennesker, dyr og mikroorganismer, inklusiv blant annet fem år på Haukeland sykehus med prediktive gentester knyttet til brystkreft. Privat har jeg også vært i situasjoner som pårørende i forbindelse med utredning av genetisk sykdom og fosterdiagnostikk.

Objektiv folkeopplysning

Frost forteller at han ser fram til å drive folkeopplysning og samfunnsdebatt om bioteknologi.

– Bioteknologi vil påvirke fremtiden for enkeltpersoner og samfunn, både nasjonalt og globalt.

Han understreker viktigheten av at Bioteknologirådet fortsatt skal bli sett på som en objektiv, balansert og faktabasert organisasjon.

– Vi må evne å kommunisere hensiktsmessig både som formell høringsinstans i spørsmål om bioteknologi og som en generell folkeopplyser, sier Frost.

Innenfor GMO-debatten mener han det er viktig å fange opp og forstå bakgrunnene for de ulike synspunktene som ulike organisasjoner har på store spørsmål som matproduksjon og matvaresikkerhet, miljø og bærekraft knyttet til bruk av moderne bioteknologi.

– Å ha en uformell dialog med upolitiske aktører vil være viktig for meg som direktør.

Et råd for hele Norge fra Bergen

At Bioteknologirådets sekretariat er på flyttefot til Bergen, ser bergenseren Frost ikke på som en utfordring med tanke på fortsatt synlighet.

–  Om du må være lokalisert i Oslo for å være synlig, vil jeg påstå du har et problem. Synlighet i dag er i stadig større grad «elektronisk», selv om ulike arrangementer fremdeles skal stå sentralt i Bioteknologirådets arbeid med folkeopplysning og samfunnsdebatt i Norge som helhet. Den eneste byen i Norge det er lengre til fra Bergen enn fra Oslo, er Oslo, sier Frost.

At avstanden til Stortinget og departementer vil bli lengre, mener han kan løses med litt praktiske justeringer, som videomøter og god planlegging.

I Bergen bygges det nå opp et nytt sekretariat for Bioteknologirådet, og innen utgangen av året skal flytteprosjektet vært sluttført.

– Jeg liker å bygge, så det å bygge et velfungerende team gleder jeg meg til. Jeg liker å oppnå ting sammen. Som leder kan jeg nok potensielt være krevende, men også en som gir folk masse frihet under ansvar. Jeg gleder meg, sier Frost.

 

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet