03.03.2020

Referat fra møte i Bioteknologirådet 5. desember 2019

Møtested:          Brugata 19

Tidspunkt:          Torsdag 5. desember 2019  kl. 10.00-16.00

 

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim

Kristin Solum Steinsbekk

Inge Lorange Backer

Hans-Ivar Hanevik

Arne Holst-Jensen

Trine Hvoslef-Eide

Bushra Ishaq

Synne Lerhol

Morten Magelssen

Raino Malnes

Anne Ingeborg Myhr

Benedicte Paus

Bente SandvigOle Frithjof Norheim

 

 

Varamedlemmer

Marianne Klungland Bahus

Jakob Elster

Trygve Brautaset

Ishita Barua

 

Forfall:

Geir Sverre Braut

Trygve Brautaset

Cathrine Bjorvatn (vara)

 

Observatører:                                                 

Solveig Eik Helle (HOD)

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Liv Røhnebæk Bjergene

Sigrid Bratlie

Hilde Mellegård

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:

Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: 50, 51, 53, 54, 55, 56 og 57

 

SAK 50/05/19             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 51/05/19             Møteprotokoll for rådsmøtet 30. oktober 2019

Sakspapir:
• Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 30. oktober 2019

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 52/05/19             Kontorsted

Saksbehandler: Ole Johan Borge

Sakspapir:

Intet.

Vedtak:

Intet.

 

SAK 53/05/19             Handlingsplan 2019-2021 

Saksbehandlere: Ole Johan Borge

Sakspapir:
• Notat om handlingsplan 2020-2021

Vedtak:

Rådet arbeider videre med handlingsplan for 2019-2021 på neste rådsmøte. 

 

SAK 54/05/19             Høring – Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Truls Petersen

Sakspapirer:

• Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/contentassets/f69d072272894eff9b453a741f736601/e-helselov—horingsnotat.pdf

• Utkast til høringssvar fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Rådet godkjente utkast til høringssvar med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 55/05/19            Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven 

Saksbehandlere: Hilde Mellegård

Sakspapirer:

• Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven
• Oppdragsbrevet av 25.04.2018 fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet
• Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet om operasjonalisering av etikk-kriteriet
• Tilbud på utførelse av oppdraget fra arbeidsgruppen

Vedtak:
Rådet arbeider videre med saken på neste rådsmøte.

 

SAK 56/05/19             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører 

Vedtak:

Intet.

 

SAK 57/05/19             Orienteringer  

Det ble orientert om følgende saker:

• Brev fra Helsedirektoratet, datert 06.11.2019: Nasjonal veileder for utprøvende behandling – nasjonale prinsipper
• Samarbeid med Helsedirektoratet om informasjon om genetiske selvtester. I Stortingsmelding nr. 39 (2016-2017) om endringer i bioteknologiloven står det at regjeringen vil «sette i gang tiltak som kan øke den generelle kunnskapen i befolkningen og helsetjenesten om betydningen av genetiske selvtester».
Helsedirektoratet har fått oppdraget og ønsker å samarbeide med Bioteknologirådet.
• Sekretariatet har avtalt planleggingsmøte med Helsedirektoratet 6. desember.
• Bioteknologidagen 12. februar 2020

 

SAK 58/05/19             Eventuelt 

Vedtak:

Intet.

Siden ble opprettet: 03.03.2020. Siden ble oppdatert: 20.03.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter