Publisert: 3. mars 2020

Tid: Tirsdag 10. mars 2020 kl. 09.00-13.00

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

 

Sakskart:

SAK 11/02/20     Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 12/02/20     Møteprotokoll for rådsmøtet 12. februar 2020

SAK 13/02/20     Eggdonasjon

SAK 14/02/20     Assistert befruktning til enslige

SAK 15/02/20     Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene, tlf 99 79 71 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no