Som kontorsjef vil du i hovudsak ha ansvar for administrative oppgåver som økonomi, lønn, arkiv, innkjøp og oppgåver i tilknytning til Bioteknologirådet sine rådsmøte og opne møte.

Bioteknologirådet sitt sekretariatet har i dag sju tilsette. Saman arbeider vi med å formidle kunnskap og bidreg til debatt om moglegheiter, utfordringar, samfunnsmessige og etiske spørsmål knytt til bruk av bioteknologi på menneske, planter, dyr og mikoorganismar. Søknadsfrist: 5. mai 2020.

Utlysningsteksten finn du her.