08.04.2020

Knapt flertall for eggdonasjon

En kvinne injiserer seg selv med hormonsprøyte i forbindelse med IVF

Hormonbehandling før egguttak. Foto: iStock

Bioteknologiloven skal behandles på nytt i år, og 10. mars diskuterte Bioteknologirådet om eggdonasjon bør være tillatt i Norge. Et knapt flertall stemte for, men det ble ikke tatt stilling til i hvilke former dette skal kunne skje.

– Ja til eggdonasjon er god hjelp til kvinner som ønsker å få barn. Dette forslaget likebehandler kvinner og menn som ikke kan få barn, sier Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet.

Fagmiljøene anslår at opptil 200 norske kvinner hvert år ønsker behandling med eggdonasjon, og det ser ut til at det nå er flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon i Norge.

I Bioteknologirådets behandling ble det blant annet diskutert nytte og risiko for donor, mottaker og barn, genetisk, biologisk og sosialt foreldreskap, etiske og samfunnsmessige aspekter, teknologisering av reproduksjon, regler i andre land samt juridiske vurderinger.

Åtte av medlemmene i Bioteknologirådet sa ja til eggdonasjon, mens sju stemte nei. Medlemmene som var mot var opptatt av at eggdonasjon bryter den genetiske linken mellom mor og barn.

– De som var mot har også vektlagt at likebehandlingsargumentet ikke er relevant i dette spørsmålet fordi det er en betydelig forskjell mellom sæddonasjon og å hente ut egg, noe som er et medisinsk inngrep, sier Norheim.

Et flertall i det nye Bioteknologirådet ønsker en eggbank på lik linje med sæddonasjon. Argumentet har vært at det vil bli for lite tilgang til egg hvis donasjon bare skal skje gjennom infertilitetsbehandling, IVF. I uttalelsen legger rådet vekt på at dersom eggdonasjon blir tillatt i Norge, er det flere forhold som må utredes nærmere.  Én slik utfordring er spørsmålet om godtgjøring til den som donerer egg. Et samlet Bioteknologiråd mener at dette bør løses på en måte slik at donorenes motiv for å donere ikke blir økonomisk betinget.

Rådet har ikke tatt stilling til tilhørende temaer, som embryo-og dobbeldonasjon, kriterier for eggdonor og aldersgrense for mottaker av egg. Vi kommer tilbake til disse og noen andre problemstillinger i en senere uttalelse.

Les hele uttalelsen her:

Uttalelse om eggdonasjon

Siden ble opprettet: 08.04.2020. Siden ble oppdatert: 28.04.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter