08.04.2020

Knapt flertall for eggdonasjon

En kvinne injiserer seg selv med hormonsprøyte i forbindelse med IVF

Hormonbehandling før egguttak. Foto: iStock

Bioteknologiloven skal behandles på nytt i år, og 10. mars diskuterte Bioteknologirådet om eggdonasjon bør være tillatt i Norge. Et knapt flertall stemte for, men det ble ikke tatt stilling til i hvilke former dette skal kunne skje.

– Ja til eggdonasjon er god hjelp til kvinner som ønsker å få barn. Dette forslaget likebehandler kvinner og menn som ikke kan få barn, sier Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet.

Fagmiljøene anslår at opptil 200 norske kvinner hvert år ønsker behandling med eggdonasjon, og det ser ut til at det nå er flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon i Norge.

I Bioteknologirådets behandling ble det blant annet diskutert nytte og risiko for donor, mottaker og barn, genetisk, biologisk og sosialt foreldreskap, etiske og samfunnsmessige aspekter, teknologisering av reproduksjon, regler i andre land samt juridiske vurderinger.

Åtte av medlemmene i Bioteknologirådet sa ja til eggdonasjon, mens sju stemte nei. Medlemmene som var mot var opptatt av at eggdonasjon bryter den genetiske linken mellom mor og barn.

– De som var mot har også vektlagt at likebehandlingsargumentet ikke er relevant i dette spørsmålet fordi det er en betydelig forskjell mellom sæddonasjon og å hente ut egg, noe som er et medisinsk inngrep, sier Norheim.

Et flertall i det nye Bioteknologirådet ønsker en eggbank på lik linje med sæddonasjon. Argumentet har vært at det vil bli for lite tilgang til egg hvis donasjon bare skal skje gjennom infertilitetsbehandling, IVF. I uttalelsen legger rådet vekt på at dersom eggdonasjon blir tillatt i Norge, er det flere forhold som må utredes nærmere.  Én slik utfordring er spørsmålet om godtgjøring til den som donerer egg. Et samlet Bioteknologiråd mener at dette bør løses på en måte slik at donorenes motiv for å donere ikke blir økonomisk betinget.

Rådet har ikke tatt stilling til tilhørende temaer, som embryo-og dobbeldonasjon, kriterier for eggdonor og aldersgrense for mottaker av egg. Vi kommer tilbake til disse og noen andre problemstillinger i en senere uttalelse.

Les hele uttalelsen her:

Uttalelse om eggdonasjon

Siden ble opprettet: 08.04.2020. Siden ble oppdatert: 28.04.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter