Publisert: 8. april 2020

En kvinne injiserer seg selv med hormonsprøyte i forbindelse med IVF
Hormonbehandling før egguttak. Foto: iStock

Bioteknologiloven skal behandles på nytt i år, og 10. mars diskuterte Bioteknologirådet om eggdonasjon bør være tillatt i Norge. Et knapt flertall stemte for, men det ble ikke tatt stilling til i hvilke former dette skal kunne skje.

– Ja til eggdonasjon er god hjelp til kvinner som ønsker å få barn. Dette forslaget likebehandler kvinner og menn som ikke kan få barn, sier Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet.

Fagmiljøene anslår at opptil 200 norske kvinner hvert år ønsker behandling med eggdonasjon, og det ser ut til at det nå er flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon i Norge.

I Bioteknologirådets behandling ble det blant annet diskutert nytte og risiko for donor, mottaker og barn, genetisk, biologisk og sosialt foreldreskap, etiske og samfunnsmessige aspekter, teknologisering av reproduksjon, regler i andre land samt juridiske vurderinger.

Åtte av medlemmene i Bioteknologirådet sa ja til eggdonasjon, mens sju stemte nei. Medlemmene som var mot var opptatt av at eggdonasjon bryter den genetiske linken mellom mor og barn.

– De som var mot har også vektlagt at likebehandlingsargumentet ikke er relevant i dette spørsmålet fordi det er en betydelig forskjell mellom sæddonasjon og å hente ut egg, noe som er et medisinsk inngrep, sier Norheim.

Et flertall i det nye Bioteknologirådet ønsker en eggbank på lik linje med sæddonasjon. Argumentet har vært at det vil bli for lite tilgang til egg hvis donasjon bare skal skje gjennom infertilitetsbehandling, IVF. I uttalelsen legger rådet vekt på at dersom eggdonasjon blir tillatt i Norge, er det flere forhold som må utredes nærmere.  Én slik utfordring er spørsmålet om godtgjøring til den som donerer egg. Et samlet Bioteknologiråd mener at dette bør løses på en måte slik at donorenes motiv for å donere ikke blir økonomisk betinget.

Rådet har ikke tatt stilling til tilhørende temaer, som embryo-og dobbeldonasjon, kriterier for eggdonor og aldersgrense for mottaker av egg. Vi kommer tilbake til disse og noen andre problemstillinger i en senere uttalelse.

Les hele uttalelsen her:

Uttalelse om eggdonasjon