12.05.2020

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

Foto: iStock

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega. Men hvilke vurderinger bør maskinen overta? Og hva kan det føre til når legen ikke skjønner hvordan maskinen har kommet fram til svaret sitt?

Av Truls Petersen i tidsskriftet GENialt

Svenske Statens medicinsk-etiska råd har utgitt en ny rapport om kunstig intelligens i helsevesenet. Selv om ordet artificial intelligence (AI) går helt tilbake til 1955, er det de siste årene at den teknologiske utviklingen har skutt fart. Fra å bruke maskiner til å overta konkrete oppgaver (automatisering), bruker vi nå langt mer avanserte algoritmer. Nå kan systemet lære uten at vi har gitt instruksjon (maskin-læring). Med AI kan vi også etterligne hjernens måte å bearbeide data og treffe beslutninger på, såkalt dyp maskinlæring.

AI kan forbedre bildediagnostikk, klassifisere hudkreft, velge ut embryo i assistert befruktning og lete etter tidlige tegn på sykdom. AI kan også hjelpe legen med å velge behandling. Persontilpasset medisin, som handler om å se på genetiske og andre data sammen, er ikke mulig uten AI.

Men når AI erstatter legen, kan det føre til at pasienter får svakere tillit til legens kompetanse. Noen er kritiske til at AI brukes i verdivurderinger, for eksempel i spørsmål om hvilke pasienter som skal prioriteres. Hvis datagrunnlaget ikke er representativt for befolkningen, kan algoritmen utvikle fordommer mot visse pasientgrupper. At algoritmen ikke er transparent er et generelt problem fordi vi ikke kan vite hvordan maskinen har tenkt. Og så kan AI ta feil – hvem har ansvaret da?

Kilde: Smer 2020:2 Kort om artificiell intelligens i hälso- och sjukvården

Siden ble opprettet: 12.05.2020. Siden ble oppdatert: 12.05.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter