12.05.2020

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

Foto: iStock

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega. Men hvilke vurderinger bør maskinen overta? Og hva kan det føre til når legen ikke skjønner hvordan maskinen har kommet fram til svaret sitt?

Av Truls Petersen i tidsskriftet GENialt

Svenske Statens medicinsk-etiska råd har utgitt en ny rapport om kunstig intelligens i helsevesenet. Selv om ordet artificial intelligence (AI) går helt tilbake til 1955, er det de siste årene at den teknologiske utviklingen har skutt fart. Fra å bruke maskiner til å overta konkrete oppgaver (automatisering), bruker vi nå langt mer avanserte algoritmer. Nå kan systemet lære uten at vi har gitt instruksjon (maskin-læring). Med AI kan vi også etterligne hjernens måte å bearbeide data og treffe beslutninger på, såkalt dyp maskinlæring.

AI kan forbedre bildediagnostikk, klassifisere hudkreft, velge ut embryo i assistert befruktning og lete etter tidlige tegn på sykdom. AI kan også hjelpe legen med å velge behandling. Persontilpasset medisin, som handler om å se på genetiske og andre data sammen, er ikke mulig uten AI.

Men når AI erstatter legen, kan det føre til at pasienter får svakere tillit til legens kompetanse. Noen er kritiske til at AI brukes i verdivurderinger, for eksempel i spørsmål om hvilke pasienter som skal prioriteres. Hvis datagrunnlaget ikke er representativt for befolkningen, kan algoritmen utvikle fordommer mot visse pasientgrupper. At algoritmen ikke er transparent er et generelt problem fordi vi ikke kan vite hvordan maskinen har tenkt. Og så kan AI ta feil – hvem har ansvaret da?

Kilde: Smer 2020:2 Kort om artificiell intelligens i hälso- och sjukvården

Siden ble opprettet: 12.05.2020. Siden ble oppdatert: 12.05.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter