08.05.2020

Referat fra møtet i Bioteknologirådet 10. mars

Møtested:         Christiania Qvart Møtesenter

Tidspunkt:       Tirsdag 10. mars 2020 kl. 09.00-13.10

 

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Kristin Børresen (deltok på skype, forlot møtet kl. 11.10 etter SAK 13)
Hans-Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen (kom kl. 09.25 under SAK 13 og gikk kl. 12.30 under SAK 14)
Bushra Ishaq (gikk kl. 10.30 under SAK 13)
Synne Lerhol
Morten Magelssen
Raino Malnes (gikk kl. 11.30 under SAK 13)
Anne Ingeborg Myhr (deltok på skype)
Benedicte Paus
Bente Sandvig

 

Varamedlemmer

Marianne Klungland Bahus
Jakob Elster
Ishita Barua

 

Forfall:

Trine Hvoslef-Eide
Cathrine Bjorvatn (vara)
Trygve Brautaset (vara)

Jakob Elster hadde ikke stemmerett under de to første avstemningene i SAK 13. Ishita Barua hadde ikke stemmerett i SAK 13.

 

Observatører:                                                 

Ingen

 

Fra sekretariatet møtte:

Elisabeth Gråbøl-Undersrud
Hilde Mellegård
Truls Petersen
Liv Røhnebæk Bjergene
Mette Risa
Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:

Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: Rekkefølge på sakene: 11, 12, 13, 14 og 15

 

SAK 11/02/20             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 12/02/20             Møteprotokoll for rådsmøtet 12. februar 2020

Sakspapir:
• Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 12. februar 2020

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent med tilføyelse om at Sigrid Bratlie holdt innlegg og var til stede under SAK 6.

 

SAK 13/02/20             Eggdonasjon 

Saksbehandler: Truls Petersen og Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Sakspapir:
• Utkast til uttalelse om eggdonasjon

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

SAK 14/02/20             Assistert befruktning til enslige 

Saksbehandlere: Truls Petersen

Sakspapir:

• Utkast til uttalelse om assistert befruktning til enslige

Vedtak:
Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

SAK 15/02/20             Eventuelt

Vedtak:
Intet. 

Siden ble opprettet: 08.05.2020. Siden ble oppdatert: 08.05.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter