Publisert: 8. mai 2020

Møtested:         Christiania Qvart Møtesenter

Tidspunkt:       Tirsdag 10. mars 2020 kl. 09.00-13.10

 

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Kristin Børresen (deltok på skype, forlot møtet kl. 11.10 etter SAK 13)
Hans-Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen (kom kl. 09.25 under SAK 13 og gikk kl. 12.30 under SAK 14)
Bushra Ishaq (gikk kl. 10.30 under SAK 13)
Synne Lerhol
Morten Magelssen
Raino Malnes (gikk kl. 11.30 under SAK 13)
Anne Ingeborg Myhr (deltok på skype)
Benedicte Paus
Bente Sandvig

 

Varamedlemmer

Marianne Klungland Bahus
Jakob Elster
Ishita Barua

 

Forfall:

Trine Hvoslef-Eide
Cathrine Bjorvatn (vara)
Trygve Brautaset (vara)

Jakob Elster hadde ikke stemmerett under de to første avstemningene i SAK 13. Ishita Barua hadde ikke stemmerett i SAK 13.

 

Observatører:                                                 

Ingen

 

Fra sekretariatet møtte:

Elisabeth Gråbøl-Undersrud
Hilde Mellegård
Truls Petersen
Liv Røhnebæk Bjergene
Mette Risa
Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:

Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: Rekkefølge på sakene: 11, 12, 13, 14 og 15

 

SAK 11/02/20             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 12/02/20             Møteprotokoll for rådsmøtet 12. februar 2020

Sakspapir:
• Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 12. februar 2020

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent med tilføyelse om at Sigrid Bratlie holdt innlegg og var til stede under SAK 6.

 

SAK 13/02/20             Eggdonasjon 

Saksbehandler: Truls Petersen og Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Sakspapir:
• Utkast til uttalelse om eggdonasjon

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

SAK 14/02/20             Assistert befruktning til enslige 

Saksbehandlere: Truls Petersen

Sakspapir:

• Utkast til uttalelse om assistert befruktning til enslige

Vedtak:
Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

SAK 15/02/20             Eventuelt

Vedtak:
Intet.