Publisert: 18. juni 2020

Møtested: Digitalt møte, Zoom

Tidspunkt: Mandag 18. mai 2020 kl. 09.00-13.45

 

Fra rådet møtte:
Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk (forlot møtet kl. 12.00 under SAK 27)
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Kristin Børresen
Hans-Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen (forlot møtet kl. 12.00 under SAK 27)
Trine Hvoslef-Eide (forlot møtet kl. 13.20 under SAK 27)
Bushra Ishaq
Synne Lerhol
Morten Magelssen (forlot møtet kl. 13.30 under SAK 27)
Raino Malnes
Anne Ingeborg Myhr
Benedicte Paus (forlot møtet kl. 13.35 under SAK 27)
Bente Sandvig

Varamedlemmer:
Marianne Klungland Bahus (forlot møtet kl. 10.10 under SAK 27)
Jakob Elster (forlot møtet kl. 12.00 under SAK 27)
Trygve Brautaset
Ishita Barua

Forfall:
Cathrine Bjorvatn

Marianne Klungland Bahus, Jakob Elster, Trygve Brautaset og Ishita Barua hadde ikke stemmerett i SAK 25 og 26.

Observatører:
Ingen

Fra sekretariatet møtte:
Elisabeth Gråbøl-Undersrud
Hilde Mellegård
Truls Petersen
Liv Røhnebæk Bjergene
Mette Risa
Caroline Bianchi Strømme
Unni Taiet Selmer

Møteleder:
Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: 25, 26, 27 og 28

 

SAK 25/04/20     Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent med merknader om manglende formaliteter og kort svarfrist for tilsendt dokument til SAK 27/04/20.

 

SAK 26/04/20     Møteprotokoll for rådsmøtet 6. mai 2020
Sakspapir:
– Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 6. mai 2020

Vedtak:
Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 27/04/20     Uttalelse fra Bioteknologirådet på lovforslag om bioteknologiloven
Saksbehandlere: Elisabeth Gråbøl-Undersrud, Hilde Mellegård, Truls Petersen og
Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:
– Utkast til uttalelse

Vedtak:
Rådet godkjente utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 28/04/20     Eventuelt
Vedtak:
Intet.