18.06.2020

Referat fra møtet i Bioteknologirådet 18. mai 2020

Møtested: Digitalt møte, Zoom

Tidspunkt: Mandag 18. mai 2020 kl. 09.00-13.45

 

Fra rådet møtte:
Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk (forlot møtet kl. 12.00 under SAK 27)
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Kristin Børresen
Hans-Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen (forlot møtet kl. 12.00 under SAK 27)
Trine Hvoslef-Eide (forlot møtet kl. 13.20 under SAK 27)
Bushra Ishaq
Synne Lerhol
Morten Magelssen (forlot møtet kl. 13.30 under SAK 27)
Raino Malnes
Anne Ingeborg Myhr
Benedicte Paus (forlot møtet kl. 13.35 under SAK 27)
Bente Sandvig

Varamedlemmer:
Marianne Klungland Bahus (forlot møtet kl. 10.10 under SAK 27)
Jakob Elster (forlot møtet kl. 12.00 under SAK 27)
Trygve Brautaset
Ishita Barua

Forfall:
Cathrine Bjorvatn

Marianne Klungland Bahus, Jakob Elster, Trygve Brautaset og Ishita Barua hadde ikke stemmerett i SAK 25 og 26.

Observatører:
Ingen

Fra sekretariatet møtte:
Ingen Elisabeth Gråbøl-Undersrud
Hilde Mellegård
Truls Petersen
Liv Røhnebæk Bjergene
Mette Risa
Caroline Bianchi Strømme
Unni Taiet Selmer

Møteleder:
Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: 25, 26, 27 og 28

 

SAK 25/04/20     Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent med merknader om manglende formaliteter og kort svarfrist for tilsendt dokument til SAK 27/04/20.

 

SAK 26/04/20     Møteprotokoll for rådsmøtet 6. mai 2020
Sakspapir:
– Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 6. mai 2020

Vedtak:
Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 27/04/20     Uttalelse fra Bioteknologirådet på lovforslag om bioteknologiloven
Saksbehandlere: Elisabeth Gråbøl-Undersrud, Hilde Mellegård, Truls Petersen og
Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:
– Utkast til uttalelse

Vedtak:
Rådet godkjente utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 28/04/20     Eventuelt
Vedtak:
Intet.

Siden ble opprettet: 18.06.2020. Siden ble oppdatert: 18.06.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter