Publisert: 7. september 2020

Tid:  Torsdag 10. september kl. 10.00-17.00

Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo / Digitalt via Zoom

 

Sakskart:

SAK 38/06/20      Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 39/06/20      Møteprotokoll for rådsmøtet 10. juni 2020

SAK 40/06/20      Uttalelse fra Bioteknologirådet om implementering av NIPT

SAK 41/06/20      Uttalelse fra Bioteknologirådet om fremtidens NIPT

SAK 42/06/20      Bioteknologirådets rolle ved godkjenning av nye metoder for fosterdiagnostikk

SAK 43/06/20      Fremtidens genredigerte planter

SAK 44/06/20      Mediestrategi genteknologiloven GMO-vaksiner

SAK 45/06/20      DNA i politiarbeid – Oppfølging av Bioteknologirådets uttalelse fra 2018

SAK 46/06/20      Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 47/06/20      Orienteringer

SAK 48/06/20      Eventuelt

 

Mediekontakt:

Kommunikasjonssjef Mette Risa, tlf. 94 01 97 40 eller mette.risa@bioteknologirådet.no