Publisert: 15. oktober 2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30

Sted: Sted: Digitalt, Zoom

 

Sakskart:

SAK 49/07/20       Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 50/07/20       Møteprotokoll for rådsmøtet 10. september 2020

SAK 51/07/20       Uttalelse fra Bioteknologirådet om implementering av tidlig ultralyd og NIPT

SAK 52/07/20       Bioteknologirådets rolle ved godkjenning av nye metoder for fosterdiagnostikk

SAK 53/07/20       Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 54/07/20       Orienteringer fra sekretariatet

SAK 55/07/20       Eventuelt