Mette
Publisert: 17. november 2020

Biotek 2020 – Hva nå? Fra øverst til venstre: Anne Mari Røsting Strand, Morten Magelssen, Guttorm Haugen, Tilde Broch Østborg, Bushra Ishaq og Berge Solberg. Foto: Legeforeningen

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet en seminarrekke med panelsamtaler om ny bioteknologilov. Temaet for det første seminaret er tidlig fostediagnostikk og NIPT.

Seminaret avholdes 25.11 – 18:00 og 20:00, og vil i hovedsak foregå via Zoom. Seminaret er åpent for alle interesserte, og det vil være mulig å stille spørsmål til panelet.

Ønsker du å følge seminaret som tilskuer, blir det også streamet på Facebook.

Deltakere i panelet:

  • Guttorm Haugen – Seksjonsleder og professor ved Forstermedisinskseksjon / Fødeavdelingen, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet
  • Bushra Ishaq – Lege, stipendiat ved MF. Medlem av Bioteknologirådet
  • Morten Magelssen – Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo; professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole; medlem av Bioteknologirådet.
  • Anne Mari Røsting Strand, PhD – PhD-avhandling med tittel: Fosterdiagnostikk og relasjoner. Etisk analyse av argumentasjonslinjer i den offentlige diskusjonen om fosterdiagnostikk i Norge
  • Tilde Broch Østborg – Overlege ved Kvinneklinikken, SUS. Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Medlem i Legers etiske råd

Moderator for debatten: Berge Solberg – Professor i medisinsk etikk, NTNU.

Påmelding her.