Håvard
Publisert: 7. desember 2020

BLEKKSPRUTEN er blant de mest intelligente dyrene vi vet om. Blekkspruten har den største hjernen av kaldblodige dyr og er i stand til å utføre avanserte oppgaver. For eksempel har blekksprut i fangenskap i nattens mulm og mørke klatret ut av sin egen tank, over gulvet, opp i en annen tank hvor blekkspruten fanger fisk, for så å dra tilbake. Første gang forskere noterte dette fenomenet var i 1875 og det har vært mange forsøk på å forstå disse fascinerende skapningene siden.

Forskere liker å studere blekkspruten, da dens avanserte nervesystem kan lære oss om vårt eget. En gruppe amerikanske forskere fra Marine Biological Laboratory ved universitetet i Chicago laget nylig gjennomsiktige blekkspruter ved hjelp av genredigering. Genredigeringen var utfordrende, da blekkspruten har en hard, beskyttende membran rundt embryoet som knekker vanlige sprøytespisser. Forskerne måtte først lage mikrosakser som kunne klippe hull i membranen. Deretter sprøytet de inn gensaksen CRISPR som klippet vekk et gen som er sentralt for pigmentering av blekkspruten. Resultatet ble en blekksprut som er gjennomsiktig (til høyre på bildet). I fremtiden ønsker forskerne blant annet å sette inn sporingslysgener i blekkspruten, slik at de kan studere nervesignalene.

Foto: Karen Crawford, MBL, Chicago