Publisert: 4. desember 2020

Tid: Torsdag 3. desember 2020 kl. 09.00-15.00

Sted: Digitalt, Zoom

Sakskart:

SAK 56/08/20        Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 57/08/20        Møteprotokoll for rådsmøtet 16. oktober 2020

SAK 58/08/20        Bioteknologirådets høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høring om deling av helseopplysninger

SAK 59/08/20        Bioteknologirådets rolle ved godkjenning av nye metoder for fosterdiagnostikk

SAK 60/08/20        Fremtidig bruk av NIPT og annen genetisk fosterdiagnostikk

SAK 61/08/20        Mitokondriedonasjon presentasjon

SAK 62/08/20        Orienteringer

SAK 63/08/20        Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 64/08/20        Eventuelt