Tid: 10. desember 14.00-15.30

Sted: Live webinar på Youtube.

Helse Vest IKT inviterer til webinar om Digital revolusjon i helsesektoren hvor Ishita Barua, varamedlem i Bioteknologirådet, er en av deltakerne.

Spørsmål til personvern, sikkerhet og tillit er ofte et hinder for å få anvende helsedata til å forske eller lage nye helsetjenester. Men, et hinder er akkurat det. Bare et hinder. Det stopper ikke utviklingen av nye digitale helsetjenester.

PROGRAM

Digital revolusjon | Hilde Wisløff
Tilgang og deling av data, den nordiske modellen

Hilde Wisløff Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda. Nagell har en doktorgrad i statsvitenskap, har jobbet mye med politisk filosofi, og er forfatter av boken “Digital revolusjon- hvordan ta makten og friheten tilbake.”

VIMO – nytt, nyttig og nyttiggjort? | Kari Øritsland
Etiske dilemma ved innsamling av data fra barn og unge.

Kari Øritsland er leder for utfordringsdrevet innovasjon i VIS, og har fokus på tverrfaglig tjenesteinnovasjon gjennom samarbeid med klynger. Hun har vært med på den lange reisen fra ide til implementering av VIMO, en digitale tjenesten for sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelse.

Norwegian Cognitive Center – et tverrsektorielt AI-senter | Odd Gurvin

Senterets oppgave er å hjelpe organisasjoner i å øke kompetanse på – og i større grad ta i bruk kunstig intelligens for å styrke deres konkurranseevne. I webinaret vil senteret bli presentert og ønsker dialog med organisasjoner som har AI prosjekter, enten i tidligfase eller mer modne cases der man har behov for økt kunnskap, kompetanse eller kapabilitet for å realisere prosjektene. 

Odd Gurvin er prosjektleder i senteret og har sin bakgrunn fra teknologi,- produkt,- konsept,- og merkevareutvikling

Kunstig intelligens – legenes nye superkrefter | Ishita Barua

Utviklingen innen kunstig intelligens drives i dag hovedsakelig av teknologer. I fremtiden kan kunstig intelligens komme til å spille en nøkkelrolle i helsevesenet, og det krever at leger og helsepersonell med sin fagkompetanse tar en aktiv rolle knyttet til de viktige spørsmålene som oppstår i skjæringspunktet mellom ny teknologi og pasientsikkerhet. 

Ishita Barua er lege og stipendiat ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og, leder av Norske yngre indremedisinere og varamedlem i Bioteknologirådet. Hun forsker blant annet på hvordan kunstig intelligens kan brukes til å oppdage forstadier til tarmkreft.