Publisert: 26. februar 2021

Hvor mye penger bør egg- og sæddonorer få for å donere?

Da Stortinget sommeren 2020 vedtok at eggdonasjon skulle bli tillatt, var en føring at donor skal få en kompensasjon uten at økonomiske motiver skal spille inn. Nå skal Stortingets vedtak tolkes og bli praktisk hverdag. Helsedirektoratet har derfor gjennomført en offentlig høring om egg- og sæddonasjon.

Hvor mye bør donor få betalt? Hvor går grensen mellom kompensasjon og betaling? Og hvorfor er det så viktig at donasjonen ikke skjer ut fra pengemotiv?

Disse og andre spørsmål vil bli diskutert av fagpersoner og politikere. Vi åpner opp for spørsmål fra publikum.

Møtet strømmes, men vi har noen begrensede plasser i salen på Litteraturhuset og har egen påmelding for de som ønsker plass i salen.

Tid: Torsdag 11. mars, kl. 9-10.30

Sted: Fysisk på Litteraturhuset i Bergen, sal Auditoriet. Digitalt på youtube og våre nettsider. Lenke sendes på epost etter påmelding.

Arrangør: Bioteknologirådet

Møtet er gratis og åpent for alle.

Påmelding her for lenke til strømmingen.

Ordstyrer: Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

Program:

 • Velkommen v. Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet
 • Anne Forus og Eva Elander Solli, Helsedirektoratet: Om høringen om kompensasjonsregler
 • Paneldiskusjon  med:
  • Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet
  • Tilde Broch Østborg, overlege Stavanger universitetssykehus, medlem i Rådet for legeetikk
  • Hildegunn Stoum, gynekolog og leder av Norsk forening for assistert befruktning
 • Politikerpanel:
  • Marte Hammer, SV, gruppeleder, fylkestinget Vestland
  • Marte Mjøs Persen, Arbeiderpartiet, ordfører i Bergen, 1. kandidat til Stortinget
  • Trude Brosvik, KrF, gruppeleder, fylkestinget Vestland 
  • Marte Monstad, FrP, gruppeleder i bystyret i Bergen 
 • Spørsmål fra publikum
 • Kommentar ved Ole Martin Moen, professor i etikk, OsloMet
 • Avslutning