Publisert: 1. februar 2021

Møtested:          Digitalt, Zoom

Tidspunkt:          Torsdag 3. desember 2020 kl. 09.00-15.00

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim

Kristin Solum Steinsbekk

Inge Lorange Backer

Kristin Børresen

Hans-Ivar Hanevik

Arne Holst-Jensen

Trine Hvoslef-Eide

Bushra Ishaq

Synne Lerhol

Morten Magelssen (deltok fra kl. 10.30 under sak 58)

Raino Malnes

Anne Ingeborg Myhr

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Varamedlemmer:

Marianne Klungland Bahus

Jakob Elster

Trygve Brautaset

Ishita Barua

Forfall:

Cathrine Bjorvatn (Vara)

Det var tre som ikke hadde stemmerett,- Jakob Elster, Trygve Brautaset og Ishita Barua. Marianne Klungland Bahus hadde stemmerett i sak 58, forslag 5 da Benedicte Paus ikke var til stede i møtet.

Observatører:

Odd Bakken

Nils-Olav Refsdal

Fra sekretariatet møtte:

Petter Frost

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Håvard Øritsland Eggestøl

Truls Petersen

Mette Risa

Caroline Bianchi Strømme

Unni Taiet Selmer

Anne-Margrethe Waagsberg Øksnes Åsvang

Møteleder: Ole Frithjof Norheim

Rekkefølge på sakene: 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 og 64.

SAK 56/08/20                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Godkjent.

SAK 57/08/20                     Møteprotokoll for rådsmøtet 16. oktober 2020

Sakspapir:

  • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 16. oktober 2020

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent.

SAK 58/08/20                    Bioteknologirådets høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høring om deling av helseopplysninger

Saksbehandler: Håvard Øritsland Eggestøl

 Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Rådet godkjente utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

SAK 59/08/20                     Bioteknologirådets rolle ved godkjenning av nye metoder for fosterdiagnostikk

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

(Merk: Det ble etter rådsmøtet besluttet at uttalelsen kunne ferdigstilles og godkjennes på e-post)

SAK 60/08/20           Fremtidig bruk av NIPT og annen genetisk fosterdiagnostikk

Saksbehandler: Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:

  • Forslag til struktur på uttalelse fra rådet

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

SAK 61/08/20                    Mitokondriedonasjon presentasjon 

Saksbehandler: Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Sakspapir:

  • Ingen sakspapir

Vedtak:

Saken utsettes til et senere møte.

SAK 62/08/20                     Orienteringer

Det ble orientert om følgende saker:

Veiledning fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø: Veiledning for risikovurdering av genomredigerte planter

  • Direktør orienterte om aktuelle saker fra sekretariatet

SAK 63/08/20     Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 64/08/20                     Eventuelt