Publisert: 8. februar 2021

Tid:Torsdag 11. februar 2021 kl. 09.00-15.00

Sted: Digitalt, Zoom

DagsordenSaksnummerSakskart
01/01/21Godkjenning av innkalling og dagsorden
02/01/21Møteprotokoll for rådsmøtet 03.12.2020
03/01/2101/21Bioteknologirådets rolle ved godkjenning av nye metoder for fosterdiagnostikk
04/01/2102/21Høring KLD – Forslag til endring i genteknologiloven paragraf 12 – åpenhetsforordningen
05/01/2103/21Fremtidens bruk av genetisk fosterdiagnostikk
06/01/2104/21Høring Hdir – Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd
07/01/2105/21Høring HOD – forslag til endring i medisinsk fødselsregister
08/01/21Orienteringer fra sekretariatet
09/01/21Informasjon fra rådsmedlemmer