Årets Bioteknologidag blir litt annerledes. Vi har utvidet til to dager og inviterer til heldigitalt arrangement i samarbeid med universitetene i Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo. Ellers blir mye som før. Velkommen – påmeldingen er åpen!

Tid: Onsdag 21. og torsdag 22. april. Begge dager kl. 15-17.30
Sted: Strømmes på nett.
Arrangører: Bioteknologirådet i samarbeid med UiT, NTNU, UiO og UiB.

Påmelding her!

Bio- og genteknologi skapte mange overskrifter i året vi har bak oss. Våren var preget av debatt om ny bioteknologilov. Den endte med at eggdonasjon og assistert befruktning ble tillatt. I høst gikk Nobelprisen i kjemi til forskerne bak CRISPR-teknologien. Og politiet i andre land har oppklart alvorlige saker ved å søke i private DNA-databaser.

Over to dager i april skal vi se nærmere disse og andre høydepunkter. Og, ikke minst, skal vi peke ut noe vi tror blir viktig framover. Som vanlig har vi invitert engasjerte mennesker med ulik bakgrunn til å bidra. Det blir sendinger fra studio i fire byer, og du kan følge alt hjemme eller hvor det passer. Det blir mulighet for å bidra med spørsmål og kommentarer underveis. Ses!

Program dag 1, onsdag 21. april kl. 15-17.30

Velkommen fra Bergen / m. Petter Frost, direktør og Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet

Bioteknologirådet 30 år. Helse- og omsorgsminister Bent Høie gratulerer

Bioteknologiåret 2020 oppsummert / m. Petter Frost og Ole Frithjof Norheim

Program fra Oslo

Ordstyrere: Truls Petersen, Bioteknologirådet og Åsmund Husabø Eikenes, UiO

Assistert befruktning etter lovendringene / m. Peter Fedorzsák (OUS)

Hvor i verden kommer genene mine fra? Gentester for slektskap / m. Daniel Kling

Panelsamtale om genetiske selvtester / m. Dag Undlien (UiO), Ishita Barua (UiO / Bioteknologirådet), Inger Lise Blyverket (direktør Forbrukerrådet), Jonas Bergan (Helsedirektoratet)

En liten verdensnyhet? Tester av barn over nettet / m. Elisabeth Gråbøl-Undersrud (UiO), Anne Kjersti Befring (UiO) m. fl.

Sæddonasjon: Når anonymitet ikke er mulig / m. Eira Bjørvik (UiO)

Program fra Trondheim

Ordstyrere: Mette Risa, Bioteknologirådet og Trygve Brautaset, NTNU og Bioteknologirådet

Gravid 2022: Den nye fosterdiagnostikken / m. Birgitta Kahrs (St. Olavs hospital)

Panelsamtale om fremtidens fosterdiagnostikk / m. Berge Solberg (NTNU), Birgitte Kahrs og Herborg Finnset, biskop i Nidaros

Program dag 2, torsdag 22. april kl. 15-17.30

Program fra Tromsø

Ordstyrere: Truls Petersen og Johanna Ericsson Sollid (UiT)

DNA i politiarbeid: Et år med gjennombrudd
Flere saker har blitt løst med nye metoder. Hvordan? Og hva skjer i Norge?
Med: Thomas Berg (UiT), Siv Hansen (politietterforsker), Anne Ingeborg Myhr (UiT og Bioteknologirådet), Kripos, Mareile Kaufman (UiO)

Ansiktsgjenkjenning via DNA
Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø har mottatt fire anonyme spyttprøver. Klarer rettsgenetikerne å si hvem som er hvem?

Program fra Bergen

Ordstyrere: Petter Frost, Ole Frithjof Norheim og Marta Eide (UiB)

Genteknologi på planter og dyr: Oppsummering av fjoråret / m ordstyrerne

5 på gata: Hva er CRISPR? / m. Brit Aksnes, journalist

«GMO» – før og nå / m. Eivind Valen (UiB)

Steril laks i Norge og Canada / m. Anna Wargelius (Havforskningsinstituttet)

Norsk konkuransekraft og regulering / m. Kristin Børresen (Graminor og Bioteknologirådet)

Panelsamtale om genteknologiloven
m. Aina Bartmann (GMO-nettverket), Ingebjørg Oddsdotter Sævareid (Salmon Group), Ada Amilia Skjensvold (Natur og ungdom)

Spåkula 2022 / m. ordstyrerne

ugdomspolitikere diskuterer under Bioteknologidagen 2020
Fra Bioteknologidagen 2020. Debatt med ungdomspolitikere. Videoer fra tidligere møter ligger på vår YouTube-konto.