Publisert: 11. mars 2021

Du kan stille spørsmål til møtedeltakerne her.

Program:

 • Velkommen v. Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet
 • Anne Forus og Eva Elander Solli, Helsedirektoratet: Om høringen om kompensasjonsregler 
 • Paneldiskusjon med: 
  • Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet
  • Tilde Broch Østborg, overlege Stavanger universitetssykehus, medlem i Rådet for legeetikk
  • Hildegunn Stoum, gynekolog og leder av Norsk forening for assistert befruktning
 • Politikerpanel:
  • Marthe Hammer, SV, gruppeleder, fylkestinget Vestland
  • Marte Mjøs Persen, Arbeiderpartiet, ordfører i Bergen, 1. kandidat til Stortinget
  • Trude Brosvik, KrF, gruppeleder, fylkestinget Vestland 
  • Marte Monstad, FrP, gruppeleder i bystyret i Bergen 
 • Spørsmål fra publikum
 • Kommentar ved Ole Martin Moen, professor i etikk, OsloMet
 • Avslutning