Publisert: 21. juni 2021

Hvordan bør genredigert mat reguleres? Hvilke muligheter og utfordringer kan genredigering gi for Norge og norsk matproduksjon?

https://vimeo.com/588494028

Tid: Onsdag 18. august kl. 08.00-09.15 (m/frokostservering)
Sted: Arendal, Bærekraftscenen

Med genredigering er det mulig å raskere utvikle planter og dyr med forbedrede egenskaper. Griser som ikke blir syke av virussykdommer, poteter som ikke får tørråte og mais som vokser bedre i et tørt klima er noen eksempler. I EU, og dermed Norge, er alle genredigerte organismer definert som GMO med tilhørende restriktiv regulering. I de fleste land utenfor Europa er det kun organismer med «fremmed DNA» som er GMO. Nå går debatten om hvordan EUs medlemsland skal balansere hensyn til nytte, innovasjon og konkurranseevne opp mot føre var-prinsippet. Kommer det nye regler i EU, vil disse også bli gjeldene i Norge gjennom EØS-avtalen.

Hvordan bør genredigert mat reguleres? Hvordan skal vi forholde oss til import av genredigert mat og dyrefor som er umulig å spore som GMO og som for eksportørlandet ikke er GMO? Hvilke muligheter og utfordringer kan genredigering gi for Norge og norsk matproduksjon?

Bioteknologirådet inviterer til debatt med politikere fra flere partier. Det vil bli mulig å stille spørsmål fra salen.

Enkel frokostservering. Møtet strømmes.

Ordstyrer: Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

Deltakere

  • Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant Høyre
  • Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson, MDG
  • Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant SV
  • Knut Jarle Repstad, potetbonde
  • Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet
  • Kristin Børresen, adm. dir. i Graminor og medlem i Bioteknologirådet
  • Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Velkommen!

broccoli med GMO-merke
Hvordan skal genredigerte grønnsaker reguleres? Foto: iStock.