Stine
Publisert: 28. juni 2021

Forskere i Nederland har klart å lage verdens første kunstige tårekjertler – og fått dem til å gråte.

Visste du at mennesker er de eneste dyrene som gråter for å vise følelser? Tårekjertlene bidrar også til en jevn strøm av tårevæske som fukter og beskytter øyet. Sykdom og alderdom kan føre til nedsatt tåreproduksjon, men nå gir tårevåte organoider håp til pasienter som sliter med tørre, vonde øyne.

Organoider er miniorganer dannet ved å dyrke stamceller i tredimensjonal cellekultur. Nylig laget nederlandske forskere verdens første tårekjertelorganoider. Forskerne, ledet av professor Hans Clevers, hentet stamceller fra tårekjertler i mus og mennesker. Ved å gi cellene riktige nærings- og vekstbetingelser fikk de stamcellene til å dele seg og danne flercellede strukturer som ligner strukturene en finner i tårekjertelvev. Deretter modnet forskerne cellene til spesialiserte tårekjertelceller.

Når mennesker opplever smerte produserer vi stresshormoner, som også fungerer som nervesignalstoffer. Da forskerne stimulerte organoidene med slike signalstoffer tok organoidene til tårene: De blåste seg opp som små tårefylte vannballonger.

Organoidene kan brukes til å studere sykdomstilstander som gir tørre øyne og til å teste mulige behandlinger. I fremtiden tror forskerne også at tårekjertelorganoider kan brukes i  transplantasjonsbehandling av pasienter som lider av tørre øyne.

Nå planlegger forskningsgruppen en passende oppfølging til forsøket: Til Nature sier de nemlig at deres neste prosjekt blir å dyrke krokodille-tårekjertelorganoider. De kan altså snart bli de første i verden til å produsere ekte krokodilletårer i laben.

Neste trinn: Krokodilletårer på laboratoriet. Foto: iStock

Kilder:
Cell Stem Cell (2021) https://doi.org/10.1016/j.stem.2021.02.024
Nature 591, 515 (2021) https://doi.org/10.1038/d41586-021-00681-0