Publisert: 29. september 2021

Møtested:          Digitalt, Zoom

Tidspunkt:          Torsdag 17. juni 2021 kl. 09.00-15.00

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim

Kristin Solum Steinsbekk

Inge Lorange Backer

Geir Sverre Braut

Arne Holst-Jensen (fravær 1000-1230)

Synne Lerhol

Morten Magelssen

Raino Malnes

Anne Ingeborg Myhr

Bente Sandvig

Bushra Ishaq (fravær 1430-1500)

Trine Hvoslef-Eide

Varamedlemmer:

Marianne Klungland Bahus

Jacob Elster

Trygve Brautaset (fravær 1130-1230)

Ishita Barua (fravær 0900-1200)

Forfall:

Benedicte Paus

Hans Ivar Hanevik

Cathrine Bjorvatn

Voteringer:

Det var ingen voteringer

Observatører:                                                 

Student Eilev Hegstad
                                

 Fra sekretariatet møtte:   

Petter Frost

Håvard Øritsland Eggestøl

Truls Petersen

Anne-Margrethe W Ø Åsvang

Mette Risa

Eirik Tranvåg

Stine Indrelid

Møteleder: Ole Frithjof Norheim

Rekkefølge:

Dagsorden          Sak

01/04/21

02/04/21

03/04/21            

04/04/21             03/21

05/04/21             08/21

06/04/21             12/21

07/04/21             07/21

08/04/21             10/21

09/04/21

Referent: Anne-Margrethe W Ø Åsvang

Dagsorden 01/04/21:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden ble godkjent

Stemmeberettigede

Stemmeberettigede, ved eventuelle voteringer i saker på dagsorden, ble gjennomgått og avklart basert på fremmøte oversikt. Se Voteringer over.


Dagsorden 02/04/21:               
Møteprotokoll for rådsmøtet 20. mai 2021

Sakspapir:
Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 20. mai 2021

Vedtak:
Møteprotokollen ble godkjent


Dagsorden 03/04/21                    
Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Ingen referatføring

Dagsorden 04/04/21 – Sak 03/21
Fremtidens bruk av genetisk fosterdiagnostikk

Saksbehandler: Caroline Bianchi Strømme og Eirik Joakim Tranvåg

Sakspapir:
Uttalelse – Fremtidens bruk av genetisk fosterdiagnostikk

Vedtak:
Sekretariatet fikk mandat til å ferdigstille uttalelsen basert på kommentarer og forslag som fremkom i møtet. Sekretariatet sender per epost forslag til ferdig uttalelse til rådsmedlemmene med mulighet for eventuelle kommentarer/justeringer


Dagsorden 05/04/21 – Sak 08/21
Mitokondriedonasjon

Saksbehandler: Håvard Øritsland Eggestøl

Sakspapir:
Utkast til uttalelse:
Mitokondriedonasjon i Norge: Biologiske, etiske og juridiske problemstillinger

Vedtak:
Sekretariatet utbedrer uttalelsen i henhold til endringene som fremkom på møtet og legger frem saken for ferdigstillelse på neste rådsmøte.


Dagsorden 06/04/21 – Sak 21/21
Regulering av genredigerte organismer i EU, EU`s statusrapport om nye genomteknikker av 29/4

Saksbehandler: Håvard Øritsland Eggestøl

Sakspapir:
Ingen skriftlige sakspapirer

Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak om å produsere en uttalelse nå men rådet ønsket videre introduksjon til temaet og GMO-seminar på et kommende møte.


Dagsorden 07/04/21 – Sak 07/21
Innsendt høringssvar til orientering: Ny barnelov

Saksbehandler: Anne Marit Ryen og Truls Petersen

Sakspapir:
Innsendt høringsuttalelse om ny barnelov

Vedtak:
Intet, orienteringssak

Dagsorden 08/04/21  – Sak 10/21
Innsendt høringssvar til orientering: Endringer i naturmangfoldsloven § 60 m.m.

Saksbehandler: Håvard Øritsland Eggestøl    

Sakspapir.
Innsendt høringsuttalelse om endringer i naturmangfoldslovens §60 m.m.

Vedtak:
Intet, orienteringssak

Dagsorden 09/04/21                     
Orienteringer fra sekretariatet

Ingen referatføring