Stine
Publisert: 12. oktober 2021

En mann som har vært blind i over 40 år fikk deler av synet tilbake etter å ha fått satt inn algegener i øyet.

Lyssensitive proteiner, kalt opsiner, er viktige for synet. Opsiner i fotoreseptorceller i menneskets øyner har som oppgave å omdanne lys til elektriske impulser som kan sendes videre til hjernen via synsnerven. Alger har ikke øyne, men kan likevel sanse og respondere på sollys. Også de bruker opsiner for å oppfatte lyset.

Nylig undersøkte en gruppe internasjonale forskere om algeopsiner kan gi pasienter med retinitis pigmentosa synet tilbake. Retinitis pigmentosa er et samlebegrep som brukes om en gruppe arvelige sykdommer som fører til at celler i netthinnen svekkes og slutter å fungere. Hos mannen i studien er fotoreseptor-cellene ødelagt, mens nervecellene som sender impulsene vider til hjernen er intakte. Forskerne pakket gener for algeopsin inn i uskadeliggjorte virus som er spesialister på å levere genmateriale inn i celler. Viruset med algegenene ble så sprøytet inn i et av mannens øyne.

Med spesielle briller som oppfatter endringer i lysintensitet kunne mannen kjenne igjen, telle og berøre objekter plassert foran ham på et bord. Mannens syn er fortsatt svært begrenset, men forskerne bak studien mener at resultatene gir nytt håp om bedring til en gruppe pasienter som hittil ikke har hatt noe behandlingstilbud.

Illustrasjonsfoto: iStock
Referanse: J.a. Sahel Et. Al., Nature Medicine (2021) 10.1038/S41591-021-01351-4