Anne
Publisert: 23. november 2021

En gruppe amerikanske forskere foreslår å samle inn DNA fra enslige flyktningbarn i USA og foreldrene deres i hjemlandet. Målet er et søkbart DNA-register som vil gjøre familiegjenforening både raskere og mulig for langt flere.

Foto: iStock

USA har opplevd en kraftig økning i antall flyktninger fra Latin-Amerika de siste årene, og mange er barn som kommer alene. I mars krysset nesten 19 000 mindreårige grensen til USA uten foreldre, det høyeste antallet hittil. Forskerne, fra blant annet University of California, mener at et DNA-register kan bidra til å forene slike flyktningfamilier både i USA og ellers i verden.

Forslaget er at DNA-profilene skal lagres avidentifisert i registeret, og at ana[1]lysen skjer i delen av vårt DNA som kalles STR (Short Tandem Repeats). STR-områdene inneholder ikke gener, og gir dermed ingen informasjon om helse eller andre egenskaper. STR-områdene er likevel unike for hvert enkelt individ og brukes ofte for å fastsette foreldreskap eller i rettsgenetikk.

Det påpekes at DNA inneholder sensitive personopplysninger som potensielt kan brukes til straffeforfølgelse, diskriminering eller deportasjon. For å minimere risikoen for misbruk fra stater eller andre aktører, foreslår forskerne at en mellom[1]statlig organisasjon skal administrere DNA-registeret. Forskerne anbefaler også at en nøytral tredjepart koordinerer arbeidet med å samle inn spyttprøver, og at humanitære organisasjoner bidrar med sin lokale kjennskap til flyktningfamiliene. Tydelig informasjon på relevant språk fremheves også som nødvendig for å sikre et informert samtykke.

Kilde: Barnert E. et al.(2021), Science 372 (6547), 1154-1156. https://doi.org/10.1126/science. abh3979