Publisert: 3. november 2021

Sted: Radisson BLU Gardermoen

Tidspunkt:          Tirsdag 14 september 2021 kl. 10.00 – 17.00

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk (fråvær 16.20 – 17.00)
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Hans Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen
Synne Lerhol
Morten Magelssen
Raino Malnes
Bente Sandvig
Benedicte Paus

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn
Jacob Elster
Trygve Brautaset
Ishita Barua (fråvær 15.00 – 17.00)

Forfall:

Kristin Børresen
Anne Ingeborg Myhr
Trine Hvoslef-Eide
Bushra Ishaq
Marianne Klungland Bahus (vara)

Voteringer:

Det var ingen voteringer

Observatører:                                                 

Student Eilev Hegstad
                                

 Fra sekretariatet møtte:   

Petter Frost
Håvard Øritsland Eggestøl
Truls Petersen
Mette Risa (fråvær 15.00 – 17.00)
Eirik Tranvåg
Stine Indrelid
Anne Marit Ryen
Anne-Margrethe W. Ø. Åsvang

Møteleder: Ole Frithjof Norheim

Rekkefølge:

Dagsorden          Sak

01/05/21
02/05/21
03/05/21
04/05/21 13/21
05/05/21 14/21
06/05/21 08/21
07/05/21
08/05/21 03/21
09/05/21

Referent: Anne-Margrethe W Ø Åsvang

Dagsorden 01/05/21:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteinnkallinga og dagsorden vart godkjende


Røysteføre

Røysteføre ved eventuelle voteringar i saker på dagsorden, vart gjennomgått og avklart i samsvar med oversikta over frammøtte. Sjå Voteringar ovanfor.


Dagsorden 02/05/21:               
Møteprotokoll for rådsmøtet 17. juni 2021

Sakspapir:
Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 17. juni 2021

Vedtak:
Møteprotokollen vart godkjend.


Dagsorden 03/05/21                    
Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Til orientering, inga referatføring

Dagsorden 04/05/21 – Sak 13/21
Høyring: «Dugleiksvurdering assistert befruktning»

Sakshandsamar:Eirik Joakim Tranvåg

Sakspapir:
Høyringssvar frå Bioteknologirådet
Høyringsutkast – Rundskriv om dugleiksvurdering ved assistert befruktning

Vedtak:
Sekretariatet ferdigstiller fråsegna basert på kommentarar og forslag som kom fram i møtet.


Dagsorden 05/05/21 – Sak 14/21
Høyring: «Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av GMO-legemiddel JNJ-68284528 til klinisk utprøving»

Sakshandsamar: Stine Hufthammer Indrelid

Sakspapir:
Utkast til høyringsfråsegn:
Høyringsbrev frå Klima- og Miljødepartementet
Vedtak i Statsråd 03.09.2021

Vedtak:
Sekretariatet ferdigstiller fråsegna i samsvar med rådet sine konklusjonar i møte.


Dagsorden 06/05/21 – Sak 08/21
Fråsegn: «Mitokondriedonasjon i Noreg, biologiske og juridiske problemstillingar»

Sakshandsamar: Håvard Øritsland Eggestøl

Sakspapir:
Utkast til høyringsfråsegn

Vedtak:
Sekretariatet arbeider vidare med fråsegna i samsvar med diskusjonen i møte og legg fram forslag til ei endelig fråsegn på neste rådsmøte.


Dagsorden 07/05/21
Gjennomgang av etikkrapport (EU) og rapport om regulering og oversikt over human genredigering (WHO)

Sakshandsamar: Stine Hufthammer Indrelid

Sakspapir (berre via lenkjer):

Opinion on Ethics of Genome Editing: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ege/ege_ethics_of_genome_editing-opinion_publication.pdf
Human genome editing: A Framework for Governance: https://www.who.int/publications/i/item/9789240030060
Human genome editing: Recommendations: https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381

Vedtak:
Det er ikkje gjort vedtak i saka.Dagsorden 08/05/21  – Sak 03/21
Innsend fråsegn til orientering: «Genetisk fosterdiagnostikk i framtida»

Sakshandsamar: Caroline Bianchi Strømme og Eirik Joakim Tranvåg  

Sakspapir.
Endelig fråsegn som vart send til HOD 8. juli 2021.

Vedtak:
Nei, orienteringssakDagsorden 09/05/21                     
Orienteringar fra sekretariatet

Til orientering, inga referatføring