Mette
Publisert: 28. mars 2022

– Dette vil endre medisinen. Det vil endre forskning. Det vil endre bioteknologien. Det vil endre alt, sier evolusjonærbiolog Andrei Lupas ved Max Planck-instituttet i Tyskland til Nature.

Protein AOA143ZZK9 – malariaparasitten P. falciparum. Figur: DeepMind

Lupas snakket om kunstig intelligens-programmet AlphaFold, som basert på kunnskap vi allerede hadde om rundt 100 000 kjente proteiner, nå klarer å forutsi hvordan proteiner foldes sammen basert på genkoden. Nå har også tidsskriftet Science kåret dataprogram som forutsier proteinfolding til årets teknologiske gjennombrudd i 2021.

Proteiner er det genene våre koder for, og er avgjørende for at menneskekroppen, og andre organismer, skal fungere. Men mens vitenskapen har kartlagt alle genene som koder for de forskjellige proteinene har, hvordan ulike proteinene krøller seg sammen til tredimensjonale strukturer vært en stor utfordring. Proteiners funksjon avhenger nemlig av hvordan hvert enkelt protein er foldet sammen, og det har hittil ikke være mulig å forutsi dette baser på genkoden. Google-selskapet DeepMind, blant verdens ledende innen kunstig intelligens, har nå klart å løse nettopp dette med programmet AlphaFold.

I fjor ble AlphaFold gjort tilgjengelig, gratis, for alle, og det har allerede hjulpet Andrei Lupas og hans kolleger med å finne strukturen på et protein de har strevet med i ti år. Nå håper forskerne at metoden kan bidra til å finne funksjonen til tusenvis av proteiner i menneskets genom, og at det kan gjøre det mulig å forstå forskjellige sykdomsfremkallende genvarianter.