Petter
Publisert: 25. mars 2022

I Japan er det allerede en «Genredigert»-merket tomat til salgs i dagligvarebutikker. Nå er mat fra de første genredigerte dyr også på vei til forbrukerne.

Foto: Dr Masato Kinoshita, Universitetet i Kyoto og Dr Keitaro Kato, Universitetet i Kindai, Japan.

To ulike fisker som er genredigert med Crispr, er nå godkjent for salg i Japan. Fiskene har egenskaper som gjør at de vokser raskere og får mer muskelmasse.

I en kulefisk-art (tiger puffer) har forskerne slått av et gen som koder for proteinet leptinreseptor, som er involvert i å regulere fiskens appetitt. Uten den egenskapen spiser fisken mer og vokser 1,9 ganger raskere, ifølge oppstartsfirmaet med utspring fra Kyoto-universitetet, som står bak prosjektet.

På en havkaruss (se bilde over, med genredigert fisk til venstre, vanlig til høyre) har de samme forskerne slått av genet for myostatin, som har som funksjon å regulere muskelvekst. Uten myostatin bremses ikke muskelveksten slik den vanligvis gjør, og fisken vokser ifølge forskerne omtrent 1,2 ganger mer på samme mengde mat og utvikler også en mer muskulær form.

I Japan er genredigering av dyr på denne måten ansett som en metode tilsvarende vanlig avl og fiskene er derfor ikke regulert som genmodifiserte organismer. Begge fiskene ble nylig godkjent av de to departementene som i Japan er involvert i godkjenning av genredigert mat. Fiskene skal produseres i tanker på land og selskapet forventer at fiskene vil ha betydelig reduserte produksjonskostnader.

Kilde: www.nature.com/articles/s41587-021- 01197-8