Publisert: 22. mars 2022

I fremtiden er det ikke sikkert at viktige proteiner for å bekjempe sykdom blir laget i laboratoriet. Genmodifiserte høner gjør jobben enklere og billigere.

Av Muluneh Bekele Daba

Foto: iStock

Forskere ved Roslin Technologies i Edinburgh satte inn menneskelig gen i DNA-et til høner. Resultatet er egg hvor eggehviten inneholder et betydelig høyere nivå av to proteiner som er essensielle for immunforsvaret. Proteinene er viktige for å behandle flere sykdommer, inkludert kreft.

Å produsere proteinene i laboratorier er vanskelig og dyrt. De britiske forskerne tror prisen på medisinene ved å bruke genmodifiserte høner kan bli mellom ti og hundre ganger lavere enn i dag. Tre egg er nok til å produsere en proteindose, og hønene kan legge opp til 300 egg per år. De ekstra genene skal ikke ha hatt noen negativ effekt for helsen til hønene.

Regulatoriske endringer må imidlertid på plass før proteinene fra de genmodifiserte hønene eventuelt kan bli brukt i medisiner, og forskerne bak studien tror det kan ta opptil tjue år før det skjer. Egg brukes i dag for å lage vaksiner, og tidligere har genmodifiserte geiter blitt brukt for å produsere proteiner i geitemelka.