Anne
Publisert: 24. august 2022

Norske gravide drar til Danmark for å ta utvidede fosterdiagnostiske tester. Men med den billigste testen analyseres den gravides og fosterets DNA i Kina.

– Hvis kinesiske myndigheter virkelig ønsker det, får de tilgang til de genetiske dataene. Slik er forholdet generelt mellom kinesiske bedrifter og staten. Du kan ikke vite hva som skjer med ditt eget og det ufødte barnets DNA, sier Mette Halskov Hansen, professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo.

En NIPT-test er en analyse av fosterets DNA for å avdekke utviklingsavvik og gjøres ved å ta en blodprøve av mor. I Norge er det kun tillatt å teste for tre forskjellige kromosomavvik, men i både Sverige og Danmark er det flere NIPT-produkter som tester bredere. En av testene, NIFTY, er mye billigere enn de andre som selges i Skandinavia, og blir blant annet nevnt på norske nettforum for gravide. NIFTY er utviklet og analyseres av det kinesiske selskapet BGI, og selskapet skriver selv at kinesiske myndigheter får tilgang til gendata hvis nasjonale sikkerhetshensyn tilsier dette. Nå advarer det norske Forbrukerrådet gravide.

– Etter det vi kan skjønne så er denne overføringen av prøvene ikke innenfor europeisk personvernlovgivning (GDPR). Det finnes egne krav om overføring av personopplysninger, slik som genmateriale, til land utenfor Europa. Det er generelt ikke lov å overføre personopplysninger til land med vidtrekkende overvåkningslover, hvor man ikke har tilfredsstillende beskyttelse i tråd med europeisk lovverk, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Høster DNA fra millioner av kvinner

NIFTY selges i rundt 52 land og testen er så langt tatt av over 8 millioner gravide globalt. De fleste er kinesiske kvinner. Ifølge nyhetbyrået Reuters så lagrer og analyserer BGI Group NIFTY-data til ulike forskningsformål, og selskapet har ved flere anledninger samarbeidet med den kinesiske hæren. Blant annet har data fra NIFTY-tester blitt brukt til å se på genetiske indikatorer for mentale sykdommer blant kinesiske kvinner, motvirke høydesyke blant kinesiske soldater og kartlegge gener som er karakteristiske for uighurer og minoriteter fra Tibet.

Fakta: NIPT
NIPT står for Non-Invasiv Prenatal Testing og er en metode som gjør det mulig å analysere fosterets genetiske egenskaper ved en blodprøve av den gravide.
Normalt ligger DNA-et vårt omsluttet av en cellekjerne. Når celler dør, slippes noe av DNA-et ut i blodet. Dette vil flyte fritt rundt som små fragmenter og kalles cellefritt DNA. På slutten av 1990-tallet fant forskere ut at noe av det cellefrie DNA-et i den gravides blod representerer fosteret sitt DNA. Egentlig kommer dette DNA-et ikke direkte fra fosteret, men fra celler i morkaken som har en genetisk profil som er lik, men ikke alltid identisk med, fosterets genetiske profil. Derfor kalles det cellefritt føtalt DNA.

Blodprøvene som sendes til Hong Kong inneholder både fosterets og morens DNA, og lagres sammen med detaljer som morens vekt, høyde og nasjonalitet, men ikke hennes navn, ifølge Reuters. At BGI kan dele gendata med kinesiske myndigheter fremgår ikke av samtykkeerklæringen man får fra danske klinikker. Den gravide må selv lete frem vilkårene i et langt dokument på BGIs nettside og det står heller ingenting om hvor lenge BGI lagrer gendata anonymisert. BGI sier til Reuters at de lagrer gendata fra kvinner utenfor Kina i maksimalt fem år.

– Etter vår erfaring så er det lite sannsynlig at en som leser samtykkeskjemaet også leser vilkårene på nett. Vi vil anta at de fleste nordmenn tenker at en helsetjeneste i et nordisk land, være seg privat eller offentlig, følger strenge regler for lagring av helseopplysninger, sier Inger Lise Blyverket.

Bioteknologirådet har kontaktet flere danske klinikker som selger NIFTY-testen, men de har ikke svart på GENialt sine henvendelser.

Illustrasjonsfoto: iStock

Sensitiv informasjon på avveie

– DNA er svært sensitiv informasjon som kan si mye om deg og din familie, for eksempel knyttet til arvelige sykdommer eller ulike egenskaper. Ditt DNA er unikt for deg, så vi er avhengige av å kunne stole på at de som forvalter våre gendata respekterer retten til privatliv og forholder seg til gjeldende regler for personvern. Hvis man i Norden selger tester som ikke følger de reglene, så er det meget bekymringsfullt, sier Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet.

Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet.

NIPT for de tre kromosomavvikene ble tillatt for alle gravide kvinner i Norge i 2020 og de som ikke får den som del av svangerskapsomsorgen kan kjøpe testen på godkjente private klinikker. Pris i Norge er rundt 9 000-10 000 kroner for NIPT, mens NIFTY, som tester for flere tilstander og kjønn, koster i underkant av 6 000 norske kroner.

Flere av de andre testene som er tilgjengelig i Skandinavia analyseres ved laboratorier i andre land enn der prøven tas (se egen tabell). Dette gjelder blant annet Panorama-testen som private klinikker tilbyr i Norge, men som analyseres i USA. Helsedirektoratet har stilt krav om at prøver fra Norge skal destrueres når analysen er utført.   

– Vi vil oppfordre alle som sender sitt biologisk materiale for analyse i andre land til å sjekke hvor prøven analyseres, hvem som kan få tilgang til disse gendataene og hvilke formål opplysningene kan brukes til. Man bør være ekstra varsom når det er snakk om DNA-et til et mulig fremtidig barn, sier professor Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet. Illustrasjonsfoto: iStock

En genetisk gigant

BGI Group er et av verdens ledende selskaper innenfor gensekvenseringsteknologi. Den amerikanske regjeringen har uttalt at de er bekymret for at BGIs omfattende innsamling av genetiske data kan gi Kina økonomiske og militære fordeler, for eksempel innenfor legemiddelindustrien eller gjennom utvikling av biologiske våpen.

– Et annet aspekt ved DNA er at man ikke helt vet potensiale for bruk i fremtiden. Den teknologiske utviklingen går fort og Kina er svært interessert i å være i front innenfor bioteknologi, sier Mette Halskov Hansen.

Den britiske legen Bryan Beattie solgte tidligere NIFTY-tester i sin gynekologpraksis, men sier nå til Reuters at han ikke lenger anbefaler testen av personvernhensyn. Han forteller at NIFTY-testen fanger langt mer genetisk informasjon om mor og fosteret enn prøvesvaret mor får utgitt.

– Hvis du har denne genetiske informasjonen fra et stort antall pasienter i et land, har du en ganske god idé om deres helseprofil for de neste 20-30 årene, sier Beattie til Reuters.       

Det ufødte barnets personvern

Stortinget vedtok i 2020 at de ønsket et forbud mot å genteste egne barn utenfor helsetjenesten og et lovforslag er på trappene. Forbudet vil gjelde gentester som kan kjøpes privat på nett av foreldre. Stortinget ønsket med forbudet å styrke barns personvern og mulighet selv til å bestemme over egne genetiske data. Men det ble ikke sagt noe om å genteste fosteret utenfor helsetjenesten.

Hvor analyseres de private NIPT-variantene?
Harmony (Roche)Som regel Sverige hvis kjøpt i Skandinavia. 
Panorama og Vistara (Natera)USA
NIFTY (BGI)Kina
Evita (Arcedi)Danmark
NIPT (Centogene)Tyskland
NIPT ved Volvat (Unilabs)Portugal
NIPT ved AlerisEngland
Merk: Tester som er godkjent av Helsedirektoratet til bruk i Norge vil følge norske regler for personvern, selv om analysen gjøres i utlandet.