Stine
Publisert: 22. november 2022

Når et menneske dør, slutter kroppens celler og vev å fungere. Nå viser en studie at noen celler fra sentralnervesystemet kan «vekkes» til live igjen flere timer etter døden.

Celler tilhørende sentralnervesystemet mister sin funksjon raskt når mennesker dør. Dette begrenser muligheten til å bruke vev fra sentralnervesystemet til organdonasjon.

Forskere ved Universitetet i Utah har nå vist at oksygenmangel er en viktig årsak til at netthinneceller fra mus slutter å respondere på lys. Ved å gi cellene tilstrekkelig oksygen og riktig pH kunne forskerne måle elektrisk aktivitet i celler man tidligere har tenkt på som døde.

Netthinnen hos mennesket er mer kompleks enn netthinnen til mus, og forskerne forsøkte også å «vekke» netthinneceller fra avdøde mennesker til live. Selv om celler fra netthinner hentet fra donorer inntil fem timer etter dødstidspunktet kunne aktiveres til å produsere elektriske signaler, fant ikke forskerne b-bølger, et viktig tegn på at de ulike celletypene i netthinnen snakker sammen. Ved å hente vev fra donorer kort tid etter dødstidspunktet, og å tilføre oksygen under transporten, kunne forskerne for første gang måle b-bølger i netthinnen fra døde mennesker.

Metoden kan gjøre det mulig å studere funksjonen til menneskets øye direkte i stedet for å bruke dyreøyne. Studien gir også håp om at man i fremtiden kan bruke donornetthinner til å erstatte ødelagt netthinne og åpner for at også andre celler i sentralnervesystemet, som hjerneceller, kan «vekkes» til live igjen.

Kilde:
Abbas. Nature (2022) https://doi.org/h83t
nærbilde av øye
Illustrasjonsfoto: iStock