Mette
Publisert: 21. september 2023

En olje til fiskefôr, laget av genmodifisert raps, har blitt godkjent til bruk i Norge.

Mattilsynet godkjente i juni at Aquaterra-oljen kan brukes i Norge. På forhånd hadde Vitenskapskomiteen for mat og miljø gitt grønt lys i sin risikovurdering. Skretting sier de ønsker å bruke oljen, som er rik på lange omega-3-fettsyrer, for å bedre fiskens helse.

Fiskeolje har gradvis blitt erstattet med en økende andel soya- og rapsolje i fôr til oppdrettsnæringen og i 2020 ble det brukt rundt 400 000 tonn planteolje og 200 000 tonn fiskeolje til å produsere nesten to millioner tonn norsk laksefôr. Planteoljene inneholder også omega-3, men der er det korte fettsyrer, og ikke de lange fettsyrene man finner i marine ressurser. Rapsoljen som nå er godkjent til bruk i Norge kommer fra raps som er genmodifisert slik at den inneholder de lange fettsyrene man finner i fisk og fiskeolje.

Aquaterra-oljen blir allerede brukt i andre land og fiskefôrprodusent Skretting vil nå tilby fiskefôr med oljen til sine kunder i Norge. Rapsoljen og fôrvarer der oljen inngår må nå merkes enten som «genmodifisert» eller «produsert fra genmodifisert raps» etter krav i fôrforskriften. Det betyr at oljen og fiskefôret må merkes, men ikke laksen som spiser fôret.

Bonde- og Småbrukarlaget har klaget på godkjenningen og krever ifølge Nationen at også fisken skal merkes, men det er det ikke hjemmel til, ifølge Mattilsynet. Mattilsynet viser til at man heller ikke merker importert kjøtt fra dyr som har spist dyrefôr med genmodifiserte råvarer.

En olje til fiskefôr, laget av genmodifisert raps, har blitt godkjent til bruk i Norge. Foto: iStock