Håvard
Publisert: 22. mars 2024

I dag utvinnes medisin mot Alzheimers fra påskeliljer, men prosessen er vanskelig og dyr. Med bakterier og AI har forskere nå klart å lage et mutert gen som kan gi mer og billigere Alzheimers medisin.

Galantamin er et kjemisk stoff som påskeliljer, slike vi har i hagene våre, lager naturlig i løkene sine, og som brukes til å behandle Alzheimers. Men kun tre promille av den tørkede vekten av påskeliljeløkene er galantamin. Det har gitt en kilopris på over en halv million kroner. Derfor har forskere lett etter en erstatning for påskeliljen.

I utgangspunktet er genmodifiserte mikroorganismer svært gode til å lage medisin, som for eksempel bakterier som produserer insulin. Men kjemien til galantamin er kompleks og stoffet er vanskelig å lage, både for påskeliljer og bakterier. Derfor lagde forsker Simon d’Oelsnitz og hans kollegaer ved Universitet i Texas en kunstig intelligens som simulerte effekten av ulike mutasjoner i genet for enzymet som produserer galantamin naturlig, for deretter å teste de muterte enzymenes evne til å lage galantamin. Forskerne testet så de mest lovende variantene i genmodifiserte E. coli-celler. Cellene inneholdt biosensorer som lyste opp når forløperen til galantaminet ble dannet. Basert på dette studiet fant forskerne frem til en variant av enzymet som produserte 60 prosent mer galantamin enn det naturlige genet som vi finner i påskeliljer.

Det må mer forskning til før en kan benytte slike E. coli-bakterier i kommersiell produksjon av galantamin, men denne metoden gjør det mulig å finne frem til mikrobielle vikarer også for andre blomsterløker som brukes i medisin.

Kilde: https://www.nature.com/articles/s41467-024-46356-y
Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus). Foto: iStock