Håvard
Publisert: 12. juni 2024

En filippinsk domstol har trukket tilbake tillatelsen til dyrkning av genmodifisert Golden Rice. Det er nå ventet at filippinske myndigheter vil anke avgjørelsen.

Filippinene var det første landet i verden som tillot dyrking av Golden Rice i 2021.

– Golden Rice ble laget for å få betakaroten, en kilde til vitamin A, inn i det som er basismaten til halve verden, fortalte professor Ingo Potrykus til GENialt nr 3-2022, som tok for seg den 30-år lange historien om konfliktene rundt Golden Rice.

Vitamin A-mangel er ifølge WHO den vanligste årsaken til blindhet hos barn på verdensbasis. Årlig mister mellom 250 000–500 000 barn synet som følge av alvorlig vitamin-A-mangel. Rundt halvparten av disse barna vil dø innen 12 måneder etter å ha mistet synet. Nå har den filippinske ankedomstolen i Manila trukket tilbake tillatelsen. Som begrunnelse oppga domstolen at motstridende vitenskapelige syn ga opphav til alvorlige bekymringer knyttet til mat- og miljøtrygghet.

Dermed fikk Greenpeace Sør-Østa Asia og tretten andre grupper medhold i sin anke om at den opprinnelige tillatelsen fra 2021 var utstedt på feilaktig grunnlag.

– Denne domsavgjørelsen er en monumental seier for filippinske bønder og det filippinske folket, som har kjempet i tiår mot genmodifiserte avlinger, sier Greenpeace-aktivisten Wilhelmina Pelegrina i en uttalelse fra Greenpeace.

Samtidig sier NGO-en CAMP (Alliansen for modernisering av jordbruket på Filippinene) at avgjørelsen er et steg tilbake for filippinske bønder. Avgjørelsen er neppe siste vending i historien om den kontroversielle risen, da det er ventet at filippinske myndigheter vil anke avgjørelsen.

– En anke vil trolig bli tatt til følge, sier Adrian Dubock, medlem i «Golden Rice Humanitarian Board», til New Scientist.

Kilder:
www.newscientist.com/article/2428632-genetically-modified-golden-rice-may-yet-succeed-in-thephilippines/
www.barrons.com/news/philippine-court-blocksgmo-golden-rice-production-over-safety-fears-0e487e8c
www.greenpeace.org/philippines/press/63501/greenpeace-statement-on-peoples-win-againstgenetically-modified-rice/
Det har vært 30 år med konflikt rundt det som skulle være en humanitær GMO; den gylne risen Golden Rice. Risen ble genmodifisert for å løse et globalt folkehelseproblem knyttet til vitamin A-mangel. Foto: International Rice Research Institute (IRRI) CCBY 2.0 via Wikimedia Commons