Håvard
Publisert: 12. juni 2024

Elektrisitet er en velkjent måte å genmodifisere organismer på i laboratoriet. Nå ser det ut til at den elektriske ålen kan få det til i naturen.

En gruppe japanske forskere ville følge opp en elleve år gammel hypotese om at elektrisitet i naturen kan genmodifisere organismer. Hypotesen gikk ut at på strøm ville skape mikroskopiske hull i cellemembranen til organismen, slik at miljø-DNA kunne snike seg inn i cellen. Den opprinnelige hypotesen diskuterte lynnedslag som strømkilde, men de japanske forskerne fra Nagoya- og Kyoto-universitetet tenkte at elektrisk ål, som bruker strøm til å jakte med, også ville kunne genmodifisere organismer rundt seg.

Forskerne satt derfor den elektriske ålen ned i et kar sammen med en bedøvd gullfisk som den kunne jakte på. I karet var også bedøvde sebrafisklarver og nakent DNA som inneholdt et gen som koder for et grønt fluoriserende protein.

Da den elektriske ålen spiste den bedøvde gullfisken, sendte den ut strøm på rundt 250 volt som var nok til at huden til sebrafisklarvene tok opp den nakne DNA-et i vannet rundt seg. Resultatet ble sebrafisklarver som lyste grønt som et juletre. Ettersom forskerne fikk dette til i laboratoriet, mente de at dette også burde kunne skje i Amazonas, hvor den elektriske ålen hører hjemme.

Kilde:
Sakaki. PeerJ (2023) www.doi.org/10.7717/peerj.16596
Sebrafisklarvene lyste opp grønt under UV-lys. Foto: Sakai et al. (2023) CC BY 4.0 DEED