Stine
Publisert: 12. juni 2024

Apen Retro, en rhesusape, er den første av sin art som er blitt til ved kloning og som har overlevd til voksen alder.

Etter at sauen Dolly ble det første pattedyret som ble til ved kloning i 1996 har mange andre pattedyrarter blitt klonet. Men fortsatt overlever kun en liten andel til fødselen.

Primater har vist seg særlig vanskelig å klone. Først i 2018 lykkes forskere ved Chinese Academy of Sciences in Shanghai med å klone frem to individer av arten krabbemakak. I januar 2024 fortalte noen av de samme forskerne at de har klonet rhesusape – ved hjelp av en ny metode.

I studien, ledet av Falong Lu, Zhen Liu og Qiang Sun, sammenlignet forskerne klonede og normale embryo fra rhesusaper og oppdaget forskjeller i den epigenetiske signaturen som bestemmer genuttrykket under embryoutviklingen. De så også at morkaken hos mange klonede embryo ikke utviklet seg normalt. Forskerne løste dette ved det de kaller trofoblasterstatning.

I et tidlig embryo ligger cellene som skal bli til morkake, trofoblastcellene, som et ytre lag. Cellene som skal bli det nye individet ligger som en klump, en indre cellemasse, innenfor dette cellelaget. Forskerne flyttet den indre cellemassen fra et klonet embryo inn i et ikke-klonet embryo.

Resultatet ble en klonet rhesusape som utviklet seg ved hjelp av en ikke-klonet morkake. Effektiviteten er likevel lav. Av 113 klonede embryo ble det kun én levendefødt rhesusapehann som nå har blitt tre år gammel.

Kilder:
Liao. Nat Commun (2024) https://doi.org/gtdwrh
Nature. https://doi.org/mtt2
Illustrasjonsfoto av rhesusape: filistimlyanin/iStock