Mette
Publisert: 17. juni 2024

Bioteknologirådet har fått i oppdrag å evaluere bioteknologiloven. Nå inviterer vi elever i videregående skole til å være med å diskutere fremtidens bruk av bioteknologi på mennesker.  

Bioteknologi kan brukes til mye: hjelp til å lage barn, mulighet til å finne ut hvilke sykdommer man har risiko for å få, nye typer medisinsk behandling og også mulighet til å gjøre endringer i menneskets arvemateriale som kan videreføres i generasjoner. Hvilke av mulighetene skal vi i Norge benytte oss av? Skal det finnes noen grenser for hva vi er villige til å bruke bioteknologi for å oppnå, og hvor skal i så fall disse grensene gå? 

Innspill til helse- og omsorgsministeren 

Bioteknologirådet har fått i oppgave av helse- og omsorgsministeren å evaluere bioteknologiloven, loven som regulerer bruk av bioteknologi på mennesker. Som del av dette ønsker vi å få med oss elever fra videregående skole med på laget gjennom prosjektet Ungdommens Bioteknologiråd. Her kan elevene få være med å diskutere problemstillinger knyttet til assistert befruktning, fosterdiagnostikk og arvelig genredigering med Crispr. Et utvalg av elevene som deltar på prosjektet vil å få mulighet til å overrekke sine innspill til politikerne i Oslo. 

Prosjektet er gratis og gir eksempler på bruk av bioteknologi og mulighet til å drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi i klasserommet som relevant for kompetansemål i Naturfag Vg1 studieforberedende (NAT01-04) og Naturfag  Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (NAT1018). I tillegg er opplegget godt egnet for tverrfaglig samarbeid, og da spesielt for kompetansemål innenfor Samfunnskunnskap Vg 1 og Norsk.

Prosjektbeskrivelse og oppgaver 

All relevant informasjon til lærer, samt oppgavene, er samlet i prosjektbeskrivelsen som du finner på bokmål og på nynorsk. Vi ber om at lærerne melder på sin klasse, slik at vi har nødvendig kontaktinformasjon og oversikt over klassene som er med på prosjektet. Det er ingen siste frist for påmelding, men siste frist for levering av ferdige besvarelser er 11. april.  

Det er mulig å melde på sin klasse her.  

Læringsressurser 

Bioteknologirådet har en rekke ressurser som er relevante for prosjektet, fra temasider til podkastepisoder, video av foredrag og åpne møter samt nyhetsartikler. Fra august 2024 vil det være en egen side for disse ressursene.  

Gruppebilde
Daværende helse- og omsorgsminister fikk overlevert rådene fra alle de 62 klassene som deltok i Ungdommens bioteknologiråd i 2015. Fra venstre: Vilde Berntsen, Sjøvegan videregående skole, Troms, Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet, Marit Sofie Turi, Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino, Finnmark, Peder Nyeggen, Sandvika videregående skole, Akershus, helse- og omsorgsminister Bent Høie, Julie Tvergrov Pedersen, Vågsbygd videregående skole i Kristiansand, Vest-Agder, Gajanthini Vamathevan, Elvebakken videregående skole, Oslo, Øyvind Lien, Molde videregående skole, Møre og Romsdal og Sander Tennefoss Sørbø, Skeisvang videregående skole, Rogaland. Foto: Andreas Tjernshaugen/Bioteknologirådet