English
The Norwegian Biotechnology Advisory Board The Norwegian Biotechnology Advisory Board is an independent body consisting of 15 members and 5 deputy members appointed by the Norwegian government. Each member has a background and/or education which makes him/her competent to discuss ...
Uttalelser 2016-2019
2019 28.11.2019 Grensen for antall barn og familier per sæddonor 22.10.2019 Søknad om klinisk utprøving av genterapi VB10.16 for livmorhalskreft 11.11.2019 Klinisk utprøving av GMO-legemiddel AG017 16.10.2019 Søknad om klinisk utprøving av ...
I GENialt: Kartlegging av menneskets genom komplett
En ny milepel er nådd: resten av det menneskelige genomet er ferdig kartlagt. Forskerne har lykkes takket være ny sekvenseringsteknologi. – Å ferdigstille den humane genomsekvensen var som å ta på nye briller. Nå som vi kan se hele ...
17.2.: Webinar om kunstige kjønnsceller
Bilde fra filmen IN VITRO. Whitewood & Flemming / Dreamtime / University of East Anglia / Wellcome Trust. Hva gjør vi om det blir mulig å dyrke egg- og sædceller i laboratoriet? Et tverrfaglig forskningsmiljø ved UiO ...
Temaside til ungdomsskoleprosjekt: Studier av dyr gir kunnskap om mennesker
Visste du at forskere bruker bananfluer for å lære om hvorfor noen mennesker får kreft? Fluene kan gi svar på hvordan mennesker blir som de blir, og hvorfor noen blir syke. Denne teksten er skrevet for et digitalt skoleprosjekt i ...
Bioteknologidagen 14. februar
  Torsdag 14. februar er det igjen tid for Bioteknologidagen. Vi skal se på de viktigste nyhetene innen bioteknologi i 2018 og snakke om hva som venter i året som kommer.   Tid: Torsdag 14. februar kl. 15-17.30 Sted: ...
Genteknologiloven
Bioteknologirådet har tatt til orde for en fremtidsrettet regulering av genmodifiserte organismer (GMO). Etter en bred innspillsrunde med stort engasjement, har Bioteknologirådet ferdigstilt sin uttalelse om genteknologiloven. Uttalelsen ble overlevert til myndighetene ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen 4. desember ...
Guidance to societal benefits and assessments of genetically modified organisms (GMOs)
Societal benefit is one of five criterion for GMO-applications regulated by the Norwegian Gene Technology Act. This report presents a model for determining the societal benefit of a GMO. The report is translated from the guidance launched in February ...
Åpent møte 16. oktober om GMO i Afrika
Foto: iStock. Hvilken rolle kan genteknologi ha i utviklings- og bistandsarbeid? På verdens matvaredag setter Bioteknologirådet GMO-planter i Afrika på dagsorden. Et velfungerende landbruk er sentralt for å bekjempe ekstrem fattigdom og sult. I Afrika sør for Sahara står landbruk ...
Foreslår å myke opp GMO-regelverket
Et flertall i Bioteknologirådet foreslår å forenkle godkjenningen av noen typer genmodifiserte organismer, men ønsker først innspill fra alle interesserte. Uttalelsen kan leses i sin helhet her. Et sammendrag finner du her.   Et flertall på 18 ...
Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere
Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo og Bioteknologirådet inviterer til: Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere 2015 Det blir foredrag om bruk av gentester og genkartlegging av mennesker, dyr og planter, om antibiotikaresistens, mikro-RNA, epigenetikk og fosterdiagnostikk, i ...
Herbicide-resistant genetically modified plants and sustainability
How can a herbicide-resistant genetically modified plant contribute to sustainable development? The Norwegian Biotechnology Advisory Board has discussed which issues are important to consider.   DOWNLOAD THE REPORT IN ENGLISH (pdf) ...
Seminar: Sustainable and genetically modified?
A crop is sprayed by a man in a tractor. Illustration photo: Yaymicro Before the Norwegian authorities decide on whether or not to approve a genetically modified plant for import to Norway or cultivation within Norway, they must assess ...
Seminar: Genetically modified plants and sustainability
Can plants that are genetically modified to tolerate herbicides contribute to sustainable development? Photo: Scanstockphoto Watch the presentations (YouTube video clips) The Norwegian Gene Technology Act states that genetically modified ...
Ope møte: Genmodifiserte plantar og berekraft
Kan plantar som er genmodifiserte til å tole sprøytemiddel, bidra til berekraftig utvikling? Foto: Scanstockphoto Sjå video frå møtet Den norske genteknologiloven slår fast at genmodifiserte plantar ikkje må skade helse eller miljø for ...
Norwegian Regulation
Biotechnology regulation in Norway Acts concerning biotechnology There are two main acts regulating the use of biotechnology in Norway: The Act relating to the application of biotechnology in human medicine, etc. About the Biotechnology Act The Act relating ...
Arrangementer 2008
Den 4. bioteknologikonferanse for lærere, Oslo 4. -5. desember 2008 Vaccine workshop 24. – 25. november 2008 Bioprospektering 6. juni 2008 Biodrivstoff – regner vi oss inn i solnedgangen? 22. mai 2008 Helseforskning og personvern – ja takk, begge deler! ...
Arrangementer 2006
Globalisering 8. desember 2006 Doktorgradskurs: Bioteknologi, globalisering og risiko   4.-8. desember 2006 Sæddonasjon til lesbiske og enslige? 23. november 2006 Kurs for lærere i Nordland  8.-9.11.2006 Eggdonasjon 08.11.06 Virus: small molecules – crucial questions 22.09.06 Forskningstorget 22.09.06-23.09.06 Hvem snakker for ...
Arrangementer 2004
Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi Høsten 2004 Small molecules – crucial questions 17.09.04 Genressurser og rettigheter 02.09.04 Et barn i ditt bilde 16.06.04 Sameksistens (co-existence) 29.04.04 Fosterdiagnostikk  29.01.04  Bioteknologinemnda, Den norske UNESCO-kommisjonen, Naturfagsentert og Skolelaboratoriet inviterer til: Lærerkurs i ...
Uttalelser
Her kan du lese Bioteknologirådets uttalelser. Noen kommer fordi norske myndigheter ber Bioteknologirådet om å vurdere et aktuelt spørsmål. Andre saker tar Bioteknologirådet opp på eget initiativ. 2022 22.12.2022Bioteknologirådet sitt høyringsfråsegn om endringar i pasientjournallova § 13 16.12.2022 ...
Informasjonshefte og -brosjyre om PGD
Sidan desse informasjonshefta kom ut i 2010 har det skjedd fleire endringar: PGD, som står for preimplantasjonsgenetisk diagnostikk, heiter no PGT – preimplantasjonsgenetisk testing. PGD-nemnda, som tidlegare var dei som vurderte og godkjende søknadar, vart nedlagd i 2020, ...