Kommende arrangement:

Tidligere arrangement:

Se opptak

Bioteknologidagen 2024

Påmelding er stengt fordi salen er full. Det er mulig å følge arrangementet digitalt via vår hjemmeside.  Marianne Aasen og Petter Frost, leder og direktør i Bioteknologirådet, inviterer til Bioteknologidagen 2024. Bioteknologi spiller en stadig større rolle i livene våre, og på Bioteknologidagen får du høre om høydepunktene fra året som gikk og hva vi…

Se opptak

Frokostmøte: Fra boss til mat

Hva om fremtidens mat ikke krever flere fjøs, merder eller åkre, men allerede finnes i det vi kaller avfall i dag? Hør Tone Aspevik, forsker ved matforskningsinstituttet Nofima, fortelle om fremtidens matsystemer uten avfall, og om hvordan bioteknologi kan bidra til en sirkulær bruk av ressurser. Tone Aspevik forsker i dag på hvordan restavfall fra…

Se opptak

Seminar i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi: Hva vet vi om risiko for miljøskade ved utsetting og bruk av GMO?

   Den norske genteknologiloven er hovedsakelig en implementering av EU-direktiver, og disse setter ganske snevre grenser for handlefriheten i Norge. Reguleringen stammer fra en tid da genmodifiserte organismer (GMO) var «genspleiset», dvs at organismene hadde fått satt inn gener fra andre arter. Majoriteten av verdens produksjon av f.eks. soya og bomull stammer i dag…

Se opptak

Frokostmøte: Når det lønner seg å tukle med naturen

Visste du at blomkål, brokkoli, rosenkål og grønnkål alle er avlet frem fra den samme ville planten? Forholdet mellom lønnsomhet og natur er en av de mest grunnleggende spenningene i begrepet bærekraftig utvikling. Den grønne revolusjonen på 60-tallet førte til at kornproduksjonen gikk opp med omtrent 2,5 ganger (og resultat; økt befolkning). Avl har gitt…

Se opptak
7. november 2023

Frokostmøte: Tannlegen som bygger bein

Stamceller er utgangspunktet for alle kroppens celler og vev, både når en helt nytt menneske oppstår fra en enkelt befruktet eggcelle, men også etter fødselen. Hver dag dør tusenvis av celler på forskjellige steder i kroppen din og erstattes fra små lagre med uspesialiserte stamceller som finnes i hvert vev. Hvordan kan stamcellenes unike egenskaper…

BIOCENTRICS – filmvisning og samtale i samarbeid med BIFF

BIOCENTRICS – filmvisning og samtale i samarbeid med BIFF Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) viser dokumentarfilmen Biocentrics, en film om det som kalles biomimikk, et transdisiplinært fagfelt der naturens designpremisser guider den teknologiske utviklingen. Blant annet får vi høre hvordan den japanske ingeniøren og fuglekikkeren Eiji Nakatsu lot seg inspirere av nebb da han redesignet hurtigtoget…

Se opptak

Frokostseminar: Lov og rett/rett og galt – hva er bioetikk?

Ny bioteknologi gir fantastiske nye muligheter: gentesting, genmodifisering, kloning og assistert befruktning kan både skape, endre og redde liv. Men alt bør ikke være lov, og alt er heller ikke lov. Hvor grensen skal gå, eller hva som er rett eller galt, er ofte vanskelig å bestemme. Seniorrådgiver Eirik Joakim Tranvåg skal i dette frokostforedraget…

Se opptak
5. september 2023

Frokostseminar: Aldring og livsforlengende bioteknologi

Forskere er for alvor på sporet av hvorfor vi eldes. Bioteknologi har allerede gjort det mulig å forlenge levetiden i en rekke organismer. Kan lignende teknologi forlenge livet til mennesker? I dette foredraget forteller molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme fra Bioteknologirådet om aldringsforskning, om vitenskapen bak de ulike metodene for å bremse aldring, og hvordan forskning…

Se opptak
17. august 2023

Arendalsuka 2023: DNA løser gamle krimsaker – skal politiet få lete i din slekt?

Politiet leter i dag med mikroskop og DNA-sekvenseringsmaskiner for å finne frem til ukjente gjerningspersoner i flere av landets uløste drapssaker. Nå har politiet prøvd ut nye verktøy som søk i internasjonale slektskapsdatabaser i kombinasjon med slektsforskning. Dette pilotprosjektet førte til at Oslo-politiet etter over 20 år fikk løst drapet på språkforsker Knut Kristiansen og…

Se opptak
15. august 2023

Debatt under Arendalsuka: Naturvern med gensaks?

Matproduksjon står for 25 prosent av verdens utslipp av klimagasser og beslaglegger store landareal. For å unngå at vi mister mer natur i møte med en voksende befolkning, må vi produsere mer mat på mindre areal, ta bedre vare på maten og samtidig produsere mer miljøvennlig. Da blir det nødvendig å ta i bruk ny…

Oslo
6. juni 2024

Norsk genredigert mat

Bioteknologirådet inviterer til et åpent møte om forskningsprosjektet GENEinnovate. Det næringsrettede prosjektet ønsker å utforske mulighetene for genredigering i norsk plante- og husdyrsavl, bygge kompetanse om teknologien og utforske samfunnets oppfatning av teknologien. Prosjektet er finansiert av Norsk forskningsråd og er et samarbeid mellom Norsvin, Geno, AquaGen, Graminor og NMBU. Påmelding her. Strømmelenke.  Program  10:00 Velkommen…

Se opptak

Frokostmøte: Gamle kriminalsaker løst med nye DNA-metoder

Politiet leter i dag med mikroskop og DNA-sekvenseringsmaskiner for å finne frem til ukjente gjerningspersoner i flere av landets uløste drapssaker. I februar fortalte Oslo-politiet at de etter over 20 år hadde løste drapet på språkforsker Knut Kristiansen ved hjelp av søk i internasjonale slektskapsdatabaser og slektsforskning. Birgitte Tengs-saken viste hvordan avanserte DNA-analyser av deler…

Se opptak
18. april 2023

Frokostmøte: Crispr – på vei mot det genredigerte mennesket?

Med genredigeringsverktøyet Crispr kan man reparere genfeil som fører til sykdom, som blodsykdommen sigdcelleanemi og leversykdom, hos pasienter som lever i dag. Men hva om vi kan fjerne genfeilen før barnet er født? Er det etisk forsvarlig å gjøre endringer i menneskets arvemateriale som vil gå i arv? Er det uetisk å la være, hvis…

Bergen
8. mars 2024

Frokostmøte: Den nye maten

Visste du at en ikke lenger trenger hverken sollys eller landareal for å lage mat? Eller at kyr som svetter mer, tåler høyere temperaturer bedre? Eller at det lages slaktfrie hamburgere? På dette frokostmøtet forteller Håvard Øritsland Eggestøl fra Bioteknologirådet om noen av teknologiene som kan endre måten vi produserer mat på; fra gradvise forbedringer av hvordan…

Se opptak

Bioteknologidagen 2023

Bioteknologi spiller en stadig større rolle i livene våre, og på Bioteknologidagen får du høre om høydepunktene fra året som gikk og hva vi tror vil prege 2023 videre. En hjertesyk mann fikk i USA i fjor satt inn et hjerte fra en genmodifisert gris. Er det løsningen på organmangel eller kan vi dyrke nye…

Se opptak

Ansvarlig kreftforskning – hvordan få det til?

Persontilpasset kreftbehandling er en sentral del av både dagens og morgendagens helsetjeneste. Dette kan bidra til bedre helse, men medfører også høye kostnader til nye behandlinger, forskning og utvikling. Hvordan man skal prioritere innenfor behandling og forskning er spørsmål som hele samfunnet må ta stilling til, også kreftforskere. Ansvarlig forskning og innovasjon innebærer en vilje…

Se opptak

Frokostmøte: Mannen med grisehjertet – skal vi bruke organer fra dyr i mennesker?

Ny genteknologi gjør nå at drømmen om å bruke organer fra dyr til å redde menneskeliv kan bli virkelighet. Gjennom de siste hundre årene har kaninnyrer, sjimpansetestikler og bavianhjerter blitt brukt i syke mennesker, men kroppen har alltid støtt fra seg de fremmede organene. I dette foredraget forteller Eirik Joakim Tranvåg fra Bioteknologirådet om vitenskapelige…

Se opptak

Seminar i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi: Er tiden kommet for å tenke nytt om GMO?

Se opptak: https://youtu.be/k0y1Y9459U4 EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk, uttalte EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, i 2020. EASAC ba om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevdet at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi…

Frokostmøte i Kronstadparken: Hvordan vil vi lage barn i fremtiden? 

Helt siden pattedyrene oppsto for 178 millioner år siden har vi laget barn på den samme måten: En hann, en hunn og indre befruktning. Men store fremskritt innen medisin og biologi har endret hvordan mennesker kan lage barn. In vitro-fertilisering (IVF), eggfrysing, eggdonasjon og sæddonasjon har blitt vanlige metoder, men forskning innen reproduksjon stopper ikke…

Se opptak

Frokostmøte med strømming: Hvordan vil vi lage barn i fremtiden?

Helt siden pattedyrene oppsto for 178 millioner år siden har vi laget barn på den samme måten: En hann, en hunn og indre befruktning. Men store fremskritt innen medisin og biologi har endret hvordan mennesker kan lage barn. In vitro-fertilisering (IVF), eggfrysing, eggdonasjon og sæddonasjon har blitt vanlige metoder, men forskning innen reproduksjon stopper ikke…

Se opptak
23. november 2022

Er det greit å genredigere oppdrettslaksen?

Norsk oppdrettsnæring har utfordringer knyttet til dyrehelse og bærekraft. Kanskje kan genetiske endringer ved hjelp av genredigering brukes for å håndtere noen av disse utfordringene. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for etisk akseptabel bruk av genredigering for å få mer bærekraftig og effektivt lakseoppdrett, og for at samfunnet skal godta at man bruker genredigering…