Arrangementer:

Oslo
28. september 2022

Hvor lang er veien til persontilpasset medisin?

Med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i større grad kunne tilpasses den enkelte pasients biologi enn det som har blitt gjort tidligere. Innen kreftområdet brukes molekylær kreftdiagnostikk til å undersøke svulstvev og ulike kreftmedisiner testes direkte på pasientens kreftceller, før man velger behandling tilpasset hver enkelt pasient. Målet er at norske kreftpasienter kan…

Se opptak
15. august 2022

Debatt under Arendalsuka 2022: Står det GMO-frie Norge for fall?

Krigen i Ukraina viser hvor sårbar den globale matproduksjonen er og mulig råvaremangel kan utfordre norske holdninger til bruk av genmodifisering i matproduksjon. Norge er i dag avhengig av å importere ingredienser til dyrefôr til vårt eget hav- og landbruk, men det meste av den globale produksjonen er genmodifisert og ikke godkjent til bruk i…

Se opptak
3. mai 2022

Hvor gammel vil du bli? - med Trond-Viggo Torgersen

Hva er aldring? Kan bioteknologi forlenge livet? Hva kan du gjøre nå for å få en bedre alderdom? Og vil vi egentlig leve lengst mulig? Lege Trond-Viggo Torgersen (Kroppen for voksne) og molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme fra Bioteknologirådet snakker om aldring og anti-aldring, og hvordan forskning på udødelige dyr, epigenetikk og stamceller kan forlenge livet.…

Se opptak
4. april 2022

Genredigering og dyreetikk/ Gene editing and animal welfare

Is it socially and morally acceptable to use gene editing on animals? In which circumstances can we use this technology? Three international experts on animal ethics debate with Norwegian scientists working on gene editing. The event is organised by the Norwegian Biotechnology Advisory Board, in collaboration with the CRISPRsalmon project. The event is free, open…

Se opptak
24. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Bergen - Persontilpasset medisin: revolusjon eller håp til en høy pris?

Med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i større grad kunne tilpasses den enkelte pasients biologi enn det som har blitt gjort tidligere. Flere behandlinger som nylig har blitt utviklet baserer seg på genetisk analyse av kreftsvulsten, uavhengig av krefttype. Forskning i Bergen har vist at diabetesbehandling kan tilpasses, slik at noen barn med…

Se opptak
22. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Tromsø - Genteknologi og matproduksjon

I 2021 ble flere nye matvarer endret med genteknologi godkjent for salg i butikker verden over. Blant annet kan den første genredigerte tomaten kjøpes i Japan, og produsenten hevder at den gir lavere blodtrykk og bedre søvn. Golden Rice, en genmodifisert ris som kan motvirke barnedød gjennom høyere innhold av vitamin A, ble godkjent for…

Se opptak
17. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Trondheim - Industriell bioteknologi og syntetisk biologi

Industriell bioteknologi forventes å være en viktig driver for bærekraftig bioøkonomi i verden. Moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer brukes i dag til å produsere en rekke dagligdagse varer som medisiner, mat, tekstiler, energi og materialer. Vi kan også ta i bruk skogrester, biomasse fra alger eller avfall fra hav- og landbruk. Med syntetisk biologi tas produksjonen et «steg videre», og man bygger helt eller delvis kunstige biologiske systemer med nye egenskaper. Ved…

Se opptak
15. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Oslo - Genterapi: nåtid og fremtid

"Verdens dyreste medisin", en genterapi, ble tilgjengelig for norske pasienter i 2021. Det er den tredje genterapien som har fått godkjent offentlig finansiering. Samtidig er flere genterapier under vurdering for offentlig finansiering, og nye genterapier er under utvikling. Genterapi kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser, men har ukjent langtidseffekt. På…

Se opptak
7. desember 2021

Frokostforedrag: Hva kan gentester bety i kampen mot arvelig kreft?

Gentester kan være et verktøy både for å forebygge sykdom og gi målrettet behandling. Helsevesenet opplever økt etterspørsel etter genetisk utredning og veiledning. Samtidig vet vi at mange som oppfyller kriterier for gentest som aldri får tilbudet. Når er gentesting riktig? Hva kan gentesting bety for pasienten og familien ved arvelig kreft? Og hva kan…

Se opptak
29. november 2021

Hvor presis er egentlig presisjonsmedisin?

Tradisjonelt har pasienter med samme sykdom fått lik behandling, og individuell tilpasning ble ofte gjort etter at effekten av behandlingen var evaluert. I presisjonsmedisin er et av målene å kunne forutse behandlingseffekten før behandlingen blir gitt. I PINpOINT-prosjektet bruker forskerne kunnskap om pasientenes kreftceller til å skreddersy behandling mot blodkreft. En slik tilnærming har et…

Se opptak
27. oktober 2021

Åpent møte om CRISPRsalmon: Bør vi genredigere oppdrettslaksen?

Er det sosialt og moralsk akseptabelt å ta i bruk genredigering i laks? Under hvilke forutsetninger bør vi velge denne teknologien? Dette er sentrale spørsmål i forskningsprosjektet CRISPRsalmon. Prosjektet er ledet av NTNU, med GenØK, Bioteknologirådet og Havforskningsinstituttet som partnere. På dette møtet skal vi høre om hva som finnes av forskning på genredigering av…

Se opptak
18. august 2021

Arendalsuka 2021: Genredigering og global matproduksjon

Hvordan bør genredigert mat reguleres? Hvilke muligheter og utfordringer kan genredigering gi for Norge og norsk matproduksjon? Med genredigering er det mulig å raskere utvikle planter og dyr med forbedrede egenskaper. Griser som ikke blir syke av virussykdommer, poteter som ikke får tørråte og mais som vokser bedre i et tørt klima er noen eksempler.…

Se opptak
17. august 2021

Arendalsuka 2021: Fremtidens fosterdiagnostikk

En blodprøve av mor gjør det mulig å undersøke foster for stadig flere tilstander: Hva skal vi teste for og hvorfor? Sommeren 2020 vedtok Stortinget flere endringer som ga alle gravide i Norge tilgang til fosterdiagnostikk. Samtidig ba Stortinget regjeringen om å «sikre at bioteknologiloven i framtiden kan evalueres mer dynamisk og løpende for å…

Se opptak
22. april 2021

Bioteknologidagen 2021- dag 2

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager. For første gang var programmet en innholdsrik turné med sending fra fire ulike byer. Programmene fra de ulike byene gav en smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss. På dag 2 var det sending fra Tromsø og Bergen. Tidsanvisninger i…

Se opptak
21. april 2021

Bioteknologidagen 2021- dag 1

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager. For første gang var programmet en innholdsrik turné med sending fra fire ulike byer. Programmene fra de ulike byene gav en smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss. På dag 1 var det sending fra Oslo og Trondheim. Tidsanvisninger i…

Se opptak
11. mars 2021

Kompensasjon for egg- og sæddonorer

Hvor mye penger bør egg- og sæddonorer få for å donere? Da Stortinget sommeren 2020 vedtok at eggdonasjon skulle bli tillatt, var en føring at donor skal få en kompensasjon uten at økonomiske motiver skal spille inn. Nå skal Stortingets vedtak tolkes og bli praktisk hverdag. Helsedirektoratet har derfor gjennomført en offentlig høring om egg-…

17. februar 2002

The Promise of Artificial Gametes

Et arrangement i samarbeid med Universitetet i Oslo: The ultimate boundaries of human reproduction lie at the limited availability of egg and sperm.  The ability to create sperm and eggs in the laboratory opens up a new world of reproductive possibilities. Imagine a world in which same sex couples can have babies genetically related to…

3. februar 2021

A bioethical approach to priority settings of vaccines. Case Norway.

A bioethical approach to priority settings of vaccines. Case Norway - Keynote and discussion with Reidun Førde, MD and professor emerita in medical ethics at Center for medical ethics at the University of Oslo The contribution from Norway is based on a report from a working group established by the Norwegian Institute of Public Health…

Se opptak
23. september 2020

DNA in police work. New methods, new challenges?

13. februar 2020

Digitalt univers i bioteknologi for skoler

Se opptak
12. februar 2020

Bioteknologidagen 2020