Arrangementer:

Oslo
29. november 2021

Hvor presis er egentlig presisjonsmedisin?

Tradisjonelt har pasienter med samme sykdom fått lik behandling, og individuell tilpasning ble ofte gjort etter at effekten av behandlingen var evaluert. I presisjonsmedisin er et av målene å kunne forutse behandlingseffekten før behandlingen blir gitt. I PINpOINT-prosjektet bruker forskerne kunnskap om pasientenes unike genetiske profil til å skreddersy behandling mot blodkreft. En slik tilnærming…

Bergen
27. oktober 2021

Åpent møte om CRISPRsalmon: Bør vi genredigere oppdrettslaksen?

Er det sosialt og moralsk akseptabelt å ta i bruk genredigering i laks? Under hvilke forutsetninger bør vi velge denne teknologien? Dette er sentrale spørsmål i forskningsprosjektet CRISPRsalmon. Prosjektet er ledet av NTNU, med GenØK, Bioteknologirådet og Havforskningsinstituttet som partnere. På dette møtet skal vi høre om hva som finnes av forskning på genredigering av…

Se opptak
18. august 2021

Arendalsuka 2021: Genredigering og global matproduksjon

Hvordan bør genredigert mat reguleres? Hvilke muligheter og utfordringer kan genredigering gi for Norge og norsk matproduksjon? Med genredigering er det mulig å raskere utvikle planter og dyr med forbedrede egenskaper. Griser som ikke blir syke av virussykdommer, poteter som ikke får tørråte og mais som vokser bedre i et tørt klima er noen eksempler.…

Se opptak
17. august 2021

Arendalsuka 2021: Fremtidens fosterdiagnostikk

En blodprøve av mor gjør det mulig å undersøke foster for stadig flere tilstander: Hva skal vi teste for og hvorfor? Sommeren 2020 vedtok Stortinget flere endringer som ga alle gravide i Norge tilgang til fosterdiagnostikk. Samtidig ba Stortinget regjeringen om å «sikre at bioteknologiloven i framtiden kan evalueres mer dynamisk og løpende for å…

Se opptak
22. april 2021

Bioteknologidagen 2021- dag 2

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager. For første gang var programmet en innholdsrik turné med sending fra fire ulike byer. Programmene fra de ulike byene gav en smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss. På dag 2 var det sending fra Tromsø og Bergen. Tidsanvisninger i…

Se opptak
21. april 2021

Bioteknologidagen 2021- dag 1

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager. For første gang var programmet en innholdsrik turné med sending fra fire ulike byer. Programmene fra de ulike byene gav en smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss. På dag 1 var det sending fra Oslo og Trondheim. Tidsanvisninger i…

Se opptak
11. mars 2021

Kompensasjon for egg- og sæddonorer

Hvor mye penger bør egg- og sæddonorer få for å donere? Da Stortinget sommeren 2020 vedtok at eggdonasjon skulle bli tillatt, var en føring at donor skal få en kompensasjon uten at økonomiske motiver skal spille inn. Nå skal Stortingets vedtak tolkes og bli praktisk hverdag. Helsedirektoratet har derfor gjennomført en offentlig høring om egg-…

17. februar 2002

The Promise of Artificial Gametes

Et arrangement i samarbeid med Universitetet i Oslo: The ultimate boundaries of human reproduction lie at the limited availability of egg and sperm.  The ability to create sperm and eggs in the laboratory opens up a new world of reproductive possibilities. Imagine a world in which same sex couples can have babies genetically related to…

3. februar 2021

A bioethical approach to priority settings of vaccines. Case Norway.

A bioethical approach to priority settings of vaccines. Case Norway - Keynote and discussion with Reidun Førde, MD and professor emerita in medical ethics at Center for medical ethics at the University of Oslo The contribution from Norway is based on a report from a working group established by the Norwegian Institute of Public Health…

Se opptak
23. september 2020

DNA in police work. New methods, new challenges?

13. februar 2020

Digitalt univers i bioteknologi for skoler

Se opptak
12. februar 2020

Bioteknologidagen 2020