Er det greit å genredigere oppdrettslaksen?

23. november 2022

Sted: Kystens hus – Tromsø

Tidspunkt: 18.00-19.30

Norsk oppdrettsnæring har utfordringer knyttet til dyrehelse og bærekraft. Kanskje kan genetiske endringer ved hjelp av genredigering brukes for å håndtere noen av disse utfordringene. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for etisk akseptabel bruk av genredigering for å få mer bærekraftig og effektivt lakseoppdrett, og for at samfunnet skal godta at man bruker genredigering for å oppnå dette? Er det forskjell på å øke størrelsen på laksen, gjøre den steril av miljøhensyn eller å gjøre den sykdomsresistent for bedre dyrevelferd?

Dette er sentrale spørsmål i forskningsprosjektet CRISPRsalmon som er ledet NTNU og NORCE (tidligere GenØk), med Bioteknologirådet og Havforskningsinstituttet som partnere. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

NTNU, NORCE og Bioteknologirådet inviterer til et åpent møte hvor vi får høre om funnene i CRISPRsalmon-prosjektet, og diskuterer hva som påvirker holdninger og aksept for bruk genredigering i oppdrettslaks, hvilke muligheter genredigering kan gi og hvor grensen bør gå for hva man bruker denne teknologien til.

Møtet er gratis og åpent for alle.
Sted: Kystens hus, Tromsø. Møtet strømmes.
Enkel servering.

Du møter:
Bjørn Myskja, professor i etikk og politisk filosofi, NTNU
Lars Moksness, Norges Sjømatråd
Merete Kristiansen, direktør i Akvaplan Niva
Ragna Heggebø, Global R&D manager, Grieg Seafood
Stein Ivar Antonsen, styreleder i Gratanglaks
Anne Ingeborg Myhr, avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi, Norce
Torill Blix, stipendiat CRISPRsalmon-prosjektet, NORCE
Hannah Winther, stipendiat CRISPRsalmon-prosjektet, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU
Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Ordstyrer: Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.