Frokostmøte: Crispr – på vei mot det genredigerte mennesket?

18. april 2023

Sted: Litteraturhuset i Bergen, sal Olav H. Hauge – Bergen

Tidspunkt: 8.30-09.00

Med genredigeringsverktøyet Crispr kan man reparere genfeil som fører til sykdom, som blodsykdommen sigdcelleanemi og leversykdom, hos pasienter som lever i dag. Men hva om vi kan fjerne genfeilen før barnet er født? Er det etisk forsvarlig å gjøre endringer i menneskets arvemateriale som vil gå i arv? Er det uetisk å la være, hvis man kan forhindre alvorlig sykdom? Og hvor går i så fall grensen for hvilke tilstander man skal redigere vekk?

I dette foredraget forteller Caroline Bianchi Strømme fra Bioteknologirådet om teknologiske fremskritt og de store etiske spørsmålene knyttet til menneskeverd og grensen mellom sykdomsbekjempelse og et samfunn med plass til alle. Caroline Bianchi Strømme er seniorrådgiver i Bioteknologirådet med doktorgrad i celle- og molekylærbiologi.

Møtet er gratis og åpent for alle. Enkel servering.
Sted: Litteraturhuset i Bergen, sal Olav H. Hauge. Adresse: Østre Skostredet 5.
Påmelding her.
Strømmelenke.