Frokostmøte: Gamle kriminalsaker løst med nye DNA-metoder

9. mai 2023

Sted: Litteraturhuset, auditoriet – Bergen

Tidspunkt: 08.30-09.15

Politiet leter i dag med mikroskop og DNA-sekvenseringsmaskiner for å finne frem til ukjente gjerningspersoner i flere av landets uløste drapssaker. I februar fortalte Oslo-politiet at de etter over 20 år hadde løste drapet på språkforsker Knut Kristiansen ved hjelp av søk i internasjonale slektskapsdatabaser og slektsforskning. Birgitte Tengs-saken viste hvordan avanserte DNA-analyser av deler av DNA, som Y-kromosomet, kan brukes til å finne frem til ukjente, mulige gjerningspersoner. Det er fortsatt rundt 30 uløste drap i Norge og Kripos vurderer nå hvilke gamle saker de kanskje kan løse med de nye metodene.

I dette foredraget forteller Anne Marit Ryen fra Bioteknologirådet om hvordan politiet nå kan bruke forbedrede DNA-analyser på gamle biologiske spor. Hun vil gi et innblikk i hvordan nye metoder, som søk i internasjonale DNA-databaser og slektsforskning, gir politiet mulighet til å finne frem til ukjente mistenkte og kanskje også finne identitet til ukjente døde, som Isdalskvinnen og Teddybjørn-mannen. Hvilke mulige fallgruver bringer nye DNA-metoder med seg? Og hvilke etiske utfordringer er det ved å bruke disse nye metodene?

Gratis og åpent for alle med enkel servering.
Sted: Litteraturhuset i Bergen, auditoriet.
Påmelding her.
Lenke til strømming.