Ansvarlig kreftforskning – hvordan få det til?

14. februar 2023

Sted: Litteraturhuset, Berner-Kjelleren – Oslo

Tidspunkt: 17.00-18.00.

Persontilpasset kreftbehandling er en sentral del av både dagens og morgendagens helsetjeneste. Dette kan bidra til bedre helse, men medfører også høye kostnader til nye behandlinger, forskning og utvikling. Hvordan man skal prioritere innenfor behandling og forskning er spørsmål som hele samfunnet må ta stilling til, også kreftforskere. Ansvarlig forskning og innovasjon innebærer en vilje og evne til kritisk refleksjon over egen forskning og dens påvirkning på samfunnet. Men hvordan gjør man det?

Bioteknologirådet og PINpOINT, et kreftforskningssamarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, inviterer til et åpent møte med kreftforskere for å høre deres refleksjoner rundt samfunnsansvar i kreftforskningen generelt og i eget arbeid. Vi skal også snakke om prioriteringer; hva tenker en kreftforsker om de høye prisene på kreftmedisiner? Og hvilket ansvar har hver enkelt forsker?

Deltakere:
Caroline Engen, Senter for vitenskapsteori UiB
Sigrid Skånland, PINpOINT
Jorrit Martijn Enserink, PINpOINT
Ordstyrer: Eirik Joakim Tranvåg, Bioteknologirådet

Delta du også!
I dette møtet ønsker vi ikke bare å informere, men også engasjere publikum i samtalen. Vi vil invitere de i salen til å bidra med tanker og synspunkter, samt stille spørsmål til de som er på scenen.

Møtet er åpent for alle og gratis. Møtet strømmes. Enkel servering.
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Berner-Kjelleren.
Påmelding her.

Arrangører: Bioteknologirådet og PINpOINT (NFR Digitalt Liv Norge, Oslo universitetssykehus)