BIOCENTRICS – filmvisning og samtale i samarbeid med BIFF

20. oktober 2023

Sted: Lillesalen, Kulturhuset i Bergen – Bergen

Tidspunkt: 16:30

BIOCENTRICS – filmvisning og samtale i samarbeid med BIFF

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) viser dokumentarfilmen Biocentrics, en film om det som kalles biomimikk, et transdisiplinært fagfelt der naturens designpremisser guider den teknologiske utviklingen. Blant annet får vi høre hvordan den japanske ingeniøren og fuglekikkeren Eiji Nakatsu lot seg inspirere av nebb da han redesignet hurtigtoget Shinkansen. I likhet med Benyus mener han at vi må begynne å lære av naturen istedenfor å tenke at vi skal dominere og utnytte den. Biocentrics er en fascinerende film som åpner døren til en helt ny måte å tenke teknologi og innovasjon på. (Nærmere omtale og visningstider på BIFF sine hjemmesider)

Etter visningen fredag 20. oktober arrangerer BIFF sammen med Bioteknologirådet en samtale på Kulturhuset kl. 1630 – gratis inngang.

 

Samtale: Natursyn og biomimikk

Heller enn å utnytte naturen, må vi dra nytte av den og lære av naturens egne løsninger. Det er det enkle budskapet i filmen Biocentrics.

Mennesker har stilt seg på utsiden av naturen, og de fleste ser i dag på naturen som en ressurs vi skal utnytte til våre formål, uten hensyn til naturen selv. Hvordan har vi kommet hit, og hva sier dette om vårt natursyn? Dokumentarfilmen Biocentrics introduserer begrepet biomimikk – men hvilket natursyn fremmer filmen?

Velkommen til en samtale om natursyn – om menneskets forhold til naturen. Sammen med økolog Vigdis Vandvik og filosof Espen Gamlund skal vi filosofere over det grunnleggende forholdet mellom mennesker, natur og teknologi, og blant annet drøfte følgende spørsmål: Hva er natursyn, og hvor viktig er natursynet egentlig for hvordan vi behandler naturen? Er et endret natursyn en vei ut av miljøkrisen og naturkrisen vi står ovenfor? Kan man lære av og kopiere naturen, uten å utnytte den? Og hvilken plass har vi mennesker i naturen i dag?

I samarbeid med Bioteknologirådet inviterer BIFF til en spennende samtale med

Vigdis Vandvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen

Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen

 

Ordstyrer er Eirik Joakim Tranvåg, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.