Bioteknologidagen 2021- dag 2

22. april 2021

Sted: Webinar – Bergen og Tromsø

Tidspunkt: 15.00-17.30

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager. For første gang var programmet en innholdsrik turné med sending fra fire ulike byer. Programmene fra de ulike byene gav en smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss.

På dag 2 var det sending fra Tromsø og Bergen.

Tidsanvisninger i programmet er til YouTube-opptaket.

Tromsø: DNA i politiarbeid
Ordstyrere: Truls Petersen (Bioteknologirådet) og Johanna Ericsson Sollid (Norges arktiske universitet – UiT)

08:00. Velkommen /m. leder av Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim og direktør i Bioteknologirådet, Petter Frost

11:20.  Flere kriminalsaker har blitt løst med nye DNA-metoder. Hvordan? Og hva skjer i Norge? /m. Thomas Berg (UiT), Siv Hansen (politietterforsker), Anne Ingeborg Myhr (UiT og Bioteknologirådet), Leif Morten Eide (Kripos), Mareile Kaufman (UiO), Ann Ragnhild Broderstad (UiT)

1:07. Ansiktsgjenkjenning via DNA /m. Thomas Berg (Rettsgenetisk senter ved UiT).

Bergen: Bioteknologi og global matproduksjon
Ordstyrere: Håvard Øritsland Eggestøl (Bioteknologirådet) og Marta Eide (UiB)

1:23. Genteknologi på planter og dyr: Oppsummering av fjoråret /m. ordstyrerne

1:34. 5 på gata: Hva er CRISPR? /m. Brit Aksnes, journalist

1:39. «GMO» – før og nå /m. Eivind Valen (UiB) og Petter Frost (Bioteknologirådet)

1:47. Steril laks i Norge og Canada /m. Anna Wargelius (Havforskningsinstituttet)

1:52. Å sikre en etisk god genteknologisk utvikling /m. Dorothy Dankel (UiB)

2:00. Norsk konkurransekraft og regulering /m. Kristin Børresen (Graminor og Bioteknologirådet)

2:07. Paneldebatt om GMO-loven /m. Aina Bartmann (GMO-nettverket), Ingebjørg Oddsdotter Sævareid (Salmon Group), Ada Amilia Skjensvold (Natur og ungdom), Dorothy Dankel (UiB)

2:28. Spåkula 2022 og avslutning /m. direktør i Bioteknologirådet, Petter Frost.  

 

For program og opptak fra dag 1 av arrangementet: se her