Bioteknologidagen 2022 Bergen – Persontilpasset medisin: revolusjon eller håp til en høy pris?

24. februar 2022

Sted: Litteraturhuset, Østre Skostredet 5, Bergen – Bergen‎

Tidspunkt: 16.30-18.00

Med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i større grad kunne tilpasses den enkelte pasients biologi enn det som har blitt gjort tidligere. Flere behandlinger som nylig har blitt utviklet baserer seg på genetisk analyse av kreftsvulsten, uavhengig av krefttype. Forskning i Bergen har vist at diabetesbehandling kan tilpasses, slik at noen barn med diabetes får et bedre liv uten insulin.  

Noen mener at persontilpasset medisin vil revolusjonere helsevesenet, mens andre peker på at nytten er mer begrenset og forventningene overgår dagens muligheter. I Storbritannia er de langt fremme og annonserte høsten 2021 et pilotprosjekt der de i det offentlige helsevesenet skal analysere hele arvematerialet til 200 000 nyfødte. Målet er å finne og behandle alvorlig sykdom. På Bioteknologidagen i Bergen skal vi diskutere: Hvordan brukes persontilpasset medisin i dagens helsevesen? Hvilke muligheter vil komme i fremtiden? Og hva er de store utfordringene?  

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5
Gratis og åpent for alle.
Møtet strømmes. Lenke kommer her.

Påmelding her.

Foreløpig program 

16.30 Velkommen /m. ordstyrer Eirik Joakim Tranvåg, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.  

16.35 Hva er persontilpasset medisin og hvordan hjelper det pasienter i dag? /m. Bjørn Tore Gjertsen professor ved Senter for kreftmarkører (CCBIO), UiB og overlege ved Haukeland universitetssykehus og Pål Rasmus Njølstad, instituttleder for Klinisk institutt, UiB og leder for Senter for diabetesforskning.

17.05 Hva kan vi forvente av persontilpasset medisin i årene som kommer? /m. Caroline Nitter Engen, postdoktor ved Senter for vitenskapsteori ved UiB, Gunnar Houge, overlege og leder i Regionalt Nettverk for Presisjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus og Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet. 

Bioteknologidagen spesial: 

17.35 Hva var de de største hendelsene innenfor bioteknologi i 2021 og hva tror vi vil skje i 2022? /m. leder av Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim og direktør i Bioteknologirådet, Petter Frost.