Bioteknologidagen 2022 Oslo – Genterapi: nåtid og fremtid

15. februar 2022

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 – Oslo

Tidspunkt: 16.30-18.00

«Verdens dyreste medisin», en genterapi, ble tilgjengelig for norske pasienter i 2021. Det er den tredje genterapien som har fått godkjent offentlig finansiering. Samtidig er flere genterapier under vurdering for offentlig finansiering, og nye genterapier er under utvikling. Genterapi kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser, men har ukjent langtidseffekt.

På Bioteknologidagen i Oslo skal vi snakke om: Hva er genterapi og hvordan hjelper genterapi pasienter i dag? Hva blir mulig å gjøre fremover og hva er utfordringene ved å ta i bruk genterapi? Hvordan skal vi prioritere når nye legemidler som genterapi har ukjent langtidseffekt?

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Møtet er gratis og åpent for alle.
Møtet strømmes. Lenke kommer her.

Påmelding her.

Program 

16.30 Velkommen m/ordstyrere Jens Petter Berg, prodekan for forskning, det medisinske fakultet, UiO og Stine Hufthammer Indrelid, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

16.35 Hvordan brukes genterapi i behandling av sykdom i dag? /m. Johanna Olweus ved Seksjon for kreftimmunologi, Oslo universitetssykehus(OUS), Martin Smestad, Retinitis Pigmentosa Foreningen og Ragnheidur Bragadottir, overlege ved Øyeavdeling, OUS.

17.00 Genterapi i fremtiden: Hvilke terapier vil komme på markedet og er norsk helsevesen forberedt på det som kommer? /m. Karl-Johan Malmberg, leder for Senter for avansert celleterapi, OUS, Maja Sommerfeldt Grønvold, Statens legemiddelverk, Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet og professor i medisinsk etikk, UiB og Emma Maria Haapaniemi, gruppeleder for gruppe for presisjonspediatri og genredigering ved Norsk senter for molekylærmedisin, UiO.

17.30 Genterapi og minoriteter- lik tilgang for alle? /m. Bushra Ishaq, lege og forsker i etikk og sosial medisin, MF vitenskapelig høyskole og UiO.

Bioteknologidagen spesial:
17.45 Vi svarer på dine spørsmål om bioteknologi /m. blant annet Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.