Bioteknologidagen 2022 Tromsø – Genteknologi og matproduksjon

22. februar 2022

Sted: Universitetet i Tromsø, Aud. 1 Teorifagsbygget – Tromsø

Tidspunkt: 16.30-18.00

I 2021 ble flere nye matvarer endret med genteknologi godkjent for salg i butikker verden over. Blant annet kan den første genredigerte tomaten kjøpes i Japan, og produsenten hevder at den gir lavere blodtrykk og bedre søvn. Golden Rice, en genmodifisert ris som kan motvirke barnedød gjennom høyere innhold av vitamin A, ble godkjent for dyrkning på Filippinene. Fisk som er genteknologisk endret på ulike måter for å vokse raskere, er godkjent for salg i enkelte land som Japan og Canada. I 2021 gikk også norske kjøttlagre tomme, og kjøtt importert fra utlandet er ofte foret opp på genmodifisert dyrefôr. 

Bør Norge unngå genmodifisering eller genredigering i matproduksjon? Under hvilke forutsetninger bør vi eventuelt åpne for matvarer og dyrefôr som er blitt til med disse metodene? Hva om de nye egenskapene gir et mer bærekraftig og klimatilpasset landbruk, eller mer helsebringende mat?

Sted: Universitetet i Tromsø, Aud. 1 Teorifagsbygget.
Gratis og åpent for alle.
Møtet strømmes her.

Påmelding her.

Program 

16.30 Velkommen /m. ordstyrere Greta Daae Sandsdalen, PhD, FISH & CRISPR, UiT, Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver i Bioteknologirådet og Stine Hufthammer Indrelid, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

16.40 Genteknologi og matproduksjon: hva er godkjent for salg i verden og hva skjer i Norge? /m. Anne Ingeborg Myhr, forskningsleder i Norce – Genteknologi, miljø og samfunn, Torill Blix Bakkelund, PhD CRISPRsalmon, Norce – Genteknologi, miljø og samfunn og Jorunn Jørgensen, professor ved Fiskerihøgskolen, UiT. 

17.05 Paneldiskusjon: Hva er argumentene for og mot bruk av genteknologi i matproduksjon i Norge?/m. Odd-Gunnar Wikmark, forsker, Norce – Genteknologi, miljø og samfunn, Bjarte Aarmo Lund, postdoktor, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, Institutt for kjemi, UiT og Kristin Børresen, direktør i Graminor.

Bioteknologidagen spesial:  

17.35 Vi svarer på dine spørsmål om genteknologi og matproduksjon /m. Stine Hufthammer Indrelid, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.