Bioteknologidagen 2022 Trondheim – Industriell bioteknologi og syntetisk biologi

17. februar 2022

Sted: Studentersamfundet, Klubben scene – Trondheim

Tidspunkt: 16.30-18.00

Industriell bioteknologi forventes å være en viktig driver for bærekraftig bioøkonomi i verden. Moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer brukes i dag til å produsere en rekke dagligdagse varer som medisiner, mat, tekstiler, energi og materialer. Vi kan også ta i bruk skogrester, biomasse fra alger eller avfall fra hav- og landbruk. Med syntetisk biologi tas produksjonen et «steg videre», og man bygger helt eller delvis kunstige biologiske systemer med nye egenskaper. Ved å genetisk designe bakterier, gjærceller eller alger, kan vi få nye produksjonsmuligheter for blant annet biodrivstoff, kjemikalier og andre mer miljøvennlige, nedbrytbare produkter. Men teknologien kan også brukes til å lage biologiske våpen.  

På Bioteknologidagen i Trondheim skal vi snakke om: Hva er industriell bioteknologi og syntetisk biologi? Hva er mulighetene, men også truslene?   

Sted: Studentersamfunnet, Klubben scene.
Møtet er åpent og gratis for alle.
Opptak av møtet kan sees her.

Program 

16.30 Velkommen m/ordstyrere Kristin Solum Steinsbekk, førsteamanuensis i bioingeniørfag, NTNU og nestleder i Bioteknologirådet og Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.  

16.35 Hva er industriell bioteknologi og syntetisk biologi? Og hva kan vi gjøre i dag? /m. Trygve Brautaset, professor i syntetisk biolog, NTNU og vitenskapelig leder for Centre for Digital Life Norway, Judit Sandquist, forsker, bioenergi, SINTEF og Håvard Sletta, forskningsleder, bioteknologi og nanomedisin, SINTEF.

17.15 Industriell bioteknologi og syntetisk biologi: muligheter og trusler. /m. Håvard Sletta, forskningsleder, bioteknologi og nanomedisin, SINTEF, Maria Hesjedal, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og Trygve Brautaset, professor i syntetisk biolog, NTNU og vitenskapelig leder for Centre for Digital Life Norway.

Bioteknologidagen spesial:

17.45. Vi svarer på dine spørsmål om industriell bioteknologi og syntetisk biologi /m. blant annet Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.