Bioteknologidagen 2022 Trondheim – Industriell bioteknologi og syntetisk biologi

17. februar 2022

Sted: Kommer – Trondheim

Tidspunkt: 16.30-18.00

Industriell bioteknologi forventes å være en viktig driver for bærekraftig bioøkonomi i verden. Moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer brukes i dag til å produsere en rekke dagligdagse varer som medisiner, mat, tekstiler, energi og materialer. Vi kan også ta i bruk skogrester, biomasse fra alger eller avfall fra hav- og landbruk. Med syntetisk biologi tas produksjonen et «steg videre», og man bygger helt eller delvis kunstige biologiske systemer med nye egenskaper. Ved å genetisk designe bakterier, gjærceller eller alger, kan vi få nye produksjonsmuligheter for blant annet biodrivstoff, kjemikalier og andre mer miljøvennlige, nedbrytbare produkter. Men teknologien kan også brukes til å lage biologiske våpen.  

På Bioteknologidagen i Trondheim skal vi snakke om: Hva er industriell bioteknologi og syntetisk biologi? Hva er mulighetene, men også truslene?   

Møtet er åpent og gratis for alle.
Møtet strømmes. Lenke kommer her.

Påmelding her.

Program 

16.30 Velkommen m/ordstyrere Kristin Solum Steinsbekk, førsteamanuensis i bioingeniørfag, NTNU og nestleder i Bioteknologirådet og Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.  

16.35 Hva er industriell bioteknologi og syntetisk biologi? Og hva kan vi gjøre i dag? /m. Trygve Brautaset, professor i syntetisk biolog, NTNU, Judit Sandquist, forsker, bioenergi, SINTEF og Håvard Sletta, forskningsleder, bioteknologi og nanomedisin, SINTEF.

17.05 Syntetisk biologi: muligheter og trusler. /m. Håvard Sletta, forskningsleder, bioteknologi og nanomedisin, SINTEF,  Heidrun Åm, førsteamanuensis sosiologi, NTNU og Trygve Brautaset, professor i syntetisk biolog, NTNU.

Bioteknologidagen spesial:

17.35. Vi svarer på dine spørsmål om bioteknologi /m. blant annet Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.