Bør donorunnfangede få mulighet til å finne sine halvsøsken?

27. mai 2024

Sted: Litteraturhuset i Oslo, rom Amalie Skram – Oslo

Tidspunkt: 17.30-18.30

Det er spørsmålet Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Bioteknologirådet utrede.

Donorunnfangede får i dag mulighet til å vite sin donors identitet når de fyller 18 år ved logge inn på et nasjonalt donorregister via Helsenorge. Her er det også informasjon om andre barn fra samme donor, men denne informasjonen er ikke tilgjengelig for donorunnfangede i dag.

Bør donorhalvsøsken ha mulighet til å finne hverandre, dersom begge parter ønsker det? Hvilke hensyn er viktig å ta med? Og hva bør aldersgrensen være for å få denne informasjonen?

Bioteknologirådet inviterer til åpent møte hvor vi ber om innspill i forbindelse med rådets behandling av denne saken.

Medvirkende:

  • Raymond Egge, leder av Foreningen for Donorunnfangede i Norge.
  • Liv Marie Melby, seniorrådgiver i Barneombudet.
  • Marianne Hem, forelder til en donorunnfanget og administrator av Facebook-gruppen «Donorbarn – Sæddonor – Eggdonor i Norge».