Debatt under Arendalsuka: Naturvern med gensaks?

15. august 2023

Sted: Clarion hotel Tyholmen – Arendal

Tidspunkt: Kl. 16.30 - 17.30

Matproduksjon står for 25 prosent av verdens utslipp av klimagasser og beslaglegger store landareal. For å unngå at vi mister mer natur i møte med en voksende befolkning, må vi produsere mer mat på mindre areal, ta bedre vare på maten og samtidig produsere mer miljøvennlig. Da blir det nødvendig å ta i bruk ny teknologi. Bioteknologi kan bidra med nye løsninger som hydrogenspisende bakterier, genredigerte avlinger som gir økt produktivitet, alger som spiser CO2 eller bakterier som lever av utslipp fra kunstgjødsel. I hvilken grad skal vi bruke gen- og bioteknologi for å løse disse utfordringene?

Det norske Genteknologilovutvalget kom i juni med sin utredning om hvordan Norge bør regulere bruk av ulike genteknologier. Bioteknologirådet inviterer til debatt under Arendalsuka om tap av naturmangfold og hvordan gen- og bioteknologi kan bidra med løsninger.

Påmelding her.
Møtet strømmes her.

Program 

16:30 Velkommen med Marianne Aasen, leder i Bioteknologirådet og Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.

16:33  Naturkrise og tap av naturmangfold
Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo og Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

16:45 Bioteknologi og mulige løsninger
Joakim Hauge, teamleder bioøkonomi, Bellona, Hans Kleivdal, assisterende konserndirektør, Norce, Tage Thorstensen, forsker i plantemolekylærbiologi, NIBIO, Pernille Bonnevie Hansen, nestlederen i Naturvernforbundet. Ordstyrer: Stine Indrelid, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

17:10 Panelsamtale med Aina Bartmann, daglig leder i GMO-nettverket, Sigrid Bratlie, spesialrådgiver Kreftforeningen/NCE Heidner Biocluster og Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (SP). Ordstyrer: Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.